Eerste analyse afgerond voor Smart Mobility in Nieuwegein

Het Nijmeegse bedrijf Loendersloot heeft de eerste analysefase afgerond ten aanzien van barrières en kansen voor Smart Mobility in Nieuwegein. In deze, door de gemeente Nieuwegein gevraagde analyse, is speciale aandacht voor de verbindingen van City met de rest van Nieuwegein.

In 2021 bestaat de Nieuwegein vijftig jaar. Landerijen rond de dorpen Jutphaas en Vreeswijk werden vanaf 1971 volop bebouwd om gericht ruimte te geven aan de urbanisatie van de omgeving van de stad Utrecht en zodoende ontstond de gemeente Nieuwegein. Met meer dan 60.000 inwoners is Nieuwegein nog altijd een toonaangevende forensengemeente ten zuiden van Utrecht, gekenmerkt door veel noord-zuid-verkeersassen. Snelwegen, lokale hoofdwegen, sneltram, fietspaden en vaarwegen verbinden de woonwijken allemaal direct met de stad Utrecht en verder.

Smart Mobility-lat
Door deze noord-zuid oriëntatie, met een focus op de stad Utrecht en centraal gelegen tussen A2, A12 en A27, is het hart van Nieuwegein, een destijds nieuw gebouwd winkelcentrum, vooral bereikbaar per auto. De gemeente Nieuwegein vroeg aan Loendersloot om een analyse te maken t.a.v. barrières en kansen voor andere vormen van vervoer, met speciale aandacht voor de verbindingen van het stadshart met de rest van Nieuwegein. Met de uitgesproken ambitie van Nieuwegein om de duurzaamste gemeente van Nederland te worden legde Loendersloot haar ‘Smart-mobility’-lat over het gebied.

Meer comfort, minder reistijd
Het bedrijf: ‘Wij constateerden dat Nieuwegein’s neiging naar primair autogebruik vooral is gegrond in tekortkomingen voor andere vormen van mobiliteit. Fietspaden, fietsenstallingen, bus- en sneltramhaltes liggen vaak niet op de ideale locatie, met beperkte verbindingen voor voetgangers en beperkte onderlinge cohesie. Door comfort van deze vormen van mobiliteit te optimaliseren en reistijden te laten concurreren met privé autogebruik is er veel te winnen op het pad naar duurzaamheid, zonder dat de auto daarbij direct hoeft te wijken voor andere vormen van mobiliteit. Ook kunnen er binnen bestaande woonwijken diverse aanpassingen worden gedaan om alternatieven voor de eigen auto als hoofdvorm van mobiliteit aantrekkelijker te maken.’

Na de eerste analysefase is het bedrijf uit Nijmegen nu betrokken bij de volgende fase, waarbij de gemeente Nieuwegein geassisteerd gaat worden door Loendersloot bij beleidsvorming rond haar ‘City Nieuwegein’-project. ‘Hierbij maken we gebruik van onze uitgebreide hands-on ervaring met mobiliteitsbeleid, bieden we maatwerk bij nieuwe woningontwikkelingen en benaderen we dit project vanuit een multidisciplinair perspectief. Hiermee ontstaat er nieuw terrein voor Nieuwegein!’ aldus Loendersloot.

Over Loendersloot
Loendersloot helpt wereldwijd om mensen op de fiets te krijgen en te houden. Binnen Nederland was Loendersloot betrokken bij de ontwikkeling van de eerste snelfietspaden en innovaties op het gebied van e-mobiliteit. Loendersloot Groep is gespecialiseerd in onderzoek, advies en innovatie op het gebied van verkeer en mobiliteit in de ruimste zin van het woord.

Over
Loendersloot werkt met een gevarieerd team met kennis over: Verkeer en Mobiliteit, Fiets specialisatie en Verkeers Management. Door de combinatie van verschillende kennisvelden en competenties kan het bedrijf van dienst zijn in het hele proces/project. Of het nu gaat om een advies ten aanzien van een verkeerssituatie, levering en plaatsing van specifieke verkeersproducten of de organisatie van een evenement. Tevens helpt Loendersloot bij tactisch en strategisch verkeersmanagement. ‘Door de inzet van de juiste mensen en middelen zorgen wij er altijd voor dat uw vraag adequaat wordt opgepakt.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren