Eén meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2015 is er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan samen, zodat de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Veilig Thuis is vanaf 1 januari 2015 24/7 bereikbaar via 0800-2000.

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd moet zijn maar dat nu even niet is. Samen met de cliënt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving door onveilige situaties te doorbreken en mensen in beweging te zetten. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en toeleiden naar de juiste hulp.

In de regio Utrecht hebben 28 gemeenten, waaronder Nieuwegein, gezamenlijke afspraken gemaakt over de organisatie hiervan. De provincie Utrecht heeft het Bureau Jeugdzorg Utrecht de afgelopen periode de ruimte gegeven om de SAVE-werkwijze te ontwikkelen en ondersteund met financiële middelen. Hiermee is gegarandeerd dat ouders en kinderen in 2015 lokaal, dicht bij huis, passende hulp krijgen bij hun specifieke vraag. Daar waar sprake is van onveiligheid sluiten de SAVE-teams naadloos aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk