Economische Visie Nieuwegein 2010-2014

Nieuwegein heeft een sterke economie en wil deze ook sterk houden. Met deze inspraakversie van de Economische Visie Nieuwegein 2010-2014 wil de gemeente Nieuwegein aan iedereen laten zien dat ze pal staat voor haar bedrijven, welke doelstellingen ze de komende jaren nastreeft en hoe ze deze wil bereiken. De focus zal daarbij komen te liggen op het terugwinnen van de harde vestigingsvoorwaarden (parkeren en bereikbaarheid).
Daarnaast zal worden geïnvesteerd in de contacten met het bedrijfsleven (weten wat er speelt) en investeren in kenniseconomie. In samenhang met beleidskader participatiebudget zal worden geprobeerd om het aanbod van arbeid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de bedrijven. Het college van B&W geeft de visie nu vrij voor inspraak en toetsing in de markt. De consultatie van het bedrijfsleven zal dit najaar plaatsvinden. Volgend voorjaar zal de concept Economische Visie definitief worden vastgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren