Duurzame trend: sterke stijging hernieuwbare energie

De International Renewable Energy Agency (IRENA) becijfert jaarlijk het aandeel hernieuwbare energie op globale schaal. In het rapport over 2018 is er een sterke stijging te zien in het aandeel hernieuwbare energie, namelijk een wereldwijde stijging van 171 gigawatt. Deze 171 gigawatt is een derde van de totale capaciteit aan energie.

Renewable

Nederland en de rest van de wereld
Het aandeel hernieuwbare energie dat Nederland in 2018 heeft toegevoegd van die 171 gigawatt, is een kleine 2 gigawatt ten opzichte van 2017. Van deze 2 gigawatt bestaat ruim de helft uit zonne-energie en daarnaast er is een kleine toename te zien in biobrandstof en windenergie.

Wereldwijd zien we dat waterkracht het grootste aandeel hernieuwbare energie voor zijn rekening neemt, namelijk de helft van de hele capaciteit. De grootste groei komt echter van zonne-energie. Zonne-energie groeide in 2018 met 94 gigawatt ten opzichte van 2017 en daarvoor zijn met name Aziatische landen voor verantwoordelijk. Vanuit China, India, Zuid-Korea en Japan werd 64 gigawatt aan zonne-energie toegevoegd. Windenergie groeide in 2018 het meeste na de zonne-energie, want daarvan werd met name door China zo’n 51 gigawatt toegevoegd.

Hernieuwbare energie moet harder groeien
De directeur van het onderzoeksinstituut voorspelt dat deze duurzame trend zich komende jaren alleen maar doorzet. Echter zegt hij ook dat de groei harder moet gaan om de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en klimaatdoelen te kunnen halen. Het helpt mee dat de prijzen van hernieuwbare energie afgelopen jaren sterk gedaald zijn, zodat het ook voor de consument en de zakelijke verbruiker gemakkelijker wordt om over te gaan naar een groene leverancier.

Energieleveranciers worden groener
Jaarlijk worden er onderzoeken gedaan naar de groenste energieleverancier in Nederland. Onlangs publiceerde de Consumentenbond het resultaat van het onderzoek, dat in samenwerking met Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE wordt uitgevoerd. Het onderzoek werd gedaan onder 29 energieleveranciers in Nederland die stroom en gas leverden in 2017, dus nieuwe leveranciers staan er niet bij.

Het lijkt er op dat steeds meer energieleveranciers behoren bij de voorlopers. Voorlopers zijn leveranciers die voorlopen in de energietransitie in Nederland, dus de overgang van grijze naar hernieuwbare energie. Zij werken actief mee aan het opwekken van groene stroom en gas en hebben verduurzamen opgenomen in hun missie en visie. Een heel aantal achterblijvers behoren tot de logge, internationale organisaties die op grotere schaal produceren. Ze zijn nog steeds nodig om in de energiebehoefte te voorzien.

Duurzaamheid en hernieuwbare energie in Nieuwegein
Hernieuwbare energie is op grote schaal sterk aan het groeien, maar ook op kleine schaal groeit het bewustzijn rondom duurzaamheid enorm. In mei is de jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt in Nieuwegein. De organisatie van dit evenement wil burgers informeren en bewust maken van duurzaamheid en wat zij zelf kunnen doen. De markt is ook leuk voor kinderen, en belangrijk bovendien, omdat zij de toekomst zijn. Het beste maken kinderen op jonge leeftijd al kennis met duurzaamheid op een speelse manier.

One thought on “Duurzame trend: sterke stijging hernieuwbare energie

  1. Linda

    “De markt is ook leuk voor kinderen, en belangrijk bovendien, omdat zij de toekomst zijn. Het beste maken kinderen op jonge leeftijd al kennis met duurzaamheid op een speelse manier.” Of je vrijwillig en in je eigen tijd je kinderen ook nog even wilt doordrenken met dit valse geloof. Nee, natuurlijk niet. Het is al tenenkrommend genoeg dat deze onbewezen onzin tot verplichte lesstof behoort. Kinderen kunnen niet fatsoenlijk rekenenen, maar kennen het linkse partij programma uit hun hoofd. Ga weg echt. De kinderen kunnen straks trouwens niet meer fatsoenlijk slapen door het gebrom van de windmolens, dus die leren straks helemaal niets meer natuurlijk. Waar halen ze trouwens het geld vandaan voor deze duurzaamheidsmarkt?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren