Dura Vermeer bouwt nieuwe tramhalte voor City Nieuwegein

Dura Vermeer Railinfra B.V. gaat in opdracht van de provincie Utrecht de definitieve tramhalte bouwen in City Nieuwegein. Ook verlegt en vernieuwt Dura Vermeer een deel van de trambaan. De halte wordt onderdeel van een nieuw, modern en duurzaam knooppunt voor tram en bus, met nieuwe woningen en goede loop- en fietsroutes. Een project waarin provincie en gemeente Nieuwegein samen investeren en nauw samenwerken.

De provincie draagt met de ontwikkeling van dit nieuwe OV-knooppunt bij aan verbetering van de bereikbaarheid van City Nieuwegein. De gemeente wil City levendiger, duurzamer, groener en gezonder maken. Om dit mogelijk te maken wordt het huidige tracé van de trambaan verlegd. De tram krijgt in de eindsituatie een nieuwe halte bij Weverstede. Deze halte is geschikt voor de nieuwe, langere CAF trams en gemakkelijk toegankelijk voor reizigers vanwege de lage instap. Deze tramhalte is straks ook goed te bereiken voor fietsers en voetgangers. Met een capaciteit van bijna 500 reizigers per rit bieden de nieuwe trams vanaf deze halte veel groeimogelijkheden voor het openbaar vervoer vanaf en naar City Nieuwegein.

De gunning aan Dura Vermeer is de uitkomst van een openbare aanbesteding. Dura Vermeer kwam als beste partij uit de bus op basis van een beoordeling van de aanbieding op zowel prijs als kwaliteit. Het contract werd op 3 mei jl. getekend door de opdrachtgever en de aannemer tijdens een startbijeenkomst voor dit nieuwe project.

Beperken van risico’s en hinder
Dura Vermeer besteedt in de plannen veel aandacht aan beheersing van de risico’s op de planning voor de uitvoering van dit werk. De aanpak is erop gericht om de periode dat de tram niet kan rijden door de bouwwerkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Dit betekent ook dat de tijdelijke tramhalte bij de Spoorstede zolang mogelijk in gebruik blijft. Ongemak voor de reizigers in het openbaar vervoer blijft daarmee beperkt. Voor bewoners en winkeliers vlakbij de trambaan worden maatregelen voorbereid om bouwhinder te minimaliseren. Denk hierbij aan het plaatsen van geluidsschermen. Het bouwterrein wordt voor de veiligheid afgezet. De nabijgelegen Zuidstedeweg en de overgangen van de trambaan blijven zoveel mogelijk open tijdens het werk.

Dura Vermeer gaat nu als eerste met de provincie en de gemeente aan de slag om de planning en het ontwerp voor dit project definitief te maken. De uitvoerende werkzaamheden starten begin 2022. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt dit jaar al een begin gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren