Duikeendtunnel; stand van zaken en uitvoering amendement dd. 26 7juni 2013 en motie dd. 25 september 2013

Samenvatting: Het college heeft de opdracht van de gemeenteraad gekregen om de Duikeendtunnel open te stellen. Het eerder beschikbaar gestelde budget voor definitieve sluiting vanuit het bestaande budget Veiligheid wordt nu aangewend om de tunnel en omgeving op te knappen. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de uitvoering van het aangenomen amendement om de Duikeendtunnel open te stellen. In december wordt een plan van aanpak met betrekking tot de aanpak overlast Kauwenhof aan de gemeenteraad gestuurd, als uitvoering van de motie van de raad dd. 25 september 2013. Onderdeel binnen het plan van aanpak is een raadsvoorstel om extra jongerenwerk in te zetten. Beslispunten:

1. Instemmen met het openstellen van de Duikeendtunnel
2. Instemmen met beschikbaar stellen van 20.000 euro vanuit budget Veiligheid voor het opknappen van de Duikeendtunnel
3. Instemmen met het maken van een plan van aanpak met betrekking tot de aanpak overlast.

Akkoord met voorstel

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren