‘Druk in basisteams bij de politie het grootst door uitstroom en pensionering’

De politie komt in de provincie Utrecht 258 agenten tekort. Dit jaar zal het tekort landelijk nog circa veertienhonderd voltijdsbanen zijn. Zo’n 5 procent van de openstaande vacatures wordt niet ingevuld. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Politie afgelopen week bekend heeft gemaakt. Voor het basisteam Lekpoort (BT), waaronder de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden vallen, is het tekort een kleine 6,5%. Het BT kent een formatie van 188 mensen, deze werken door het hele gebied van het basisteam Lekpoort, dat weer onderdeel uit maakt van het district West-Utrecht.

‘Het tekort aan politieagenten en rechercheurs blijft hoog in 2022, maar neemt de komende jaren af’ zo laat een communicatiemedewerker van het basisteam onze redactie weten. Voor de eenheid Midden Nederland bedraagt het tekort nu 258 full-time banen. Over drie jaar, in 2025, moet de bezetting weer volgens plan op sterkte zijn.

BT Lekpoort heeft op dit moment 12 vacatures. Het merendeel van deze vacatures zit in de operationele uitvoering van het BT. ‘Stelregel is dat vacatures altijd worden ingevuld, maar dat lukt helaas niet altijd. Op dit moment knelt het bij de afdeling veelvoorkomende criminaliteit (recherche) en bij de politie-agenten die de daadwerkelijke meldingen rijden (basis politiezorg)’

Wijkagenten minder beschikbaar in hun wijk
De eenheid Midden-Nederland in het algemeen en het basisteams Lekpoort in het bijzonder is elke dag aanwezig, in fysieke zin en online. Dit gebiedsgebonden politiewerk is het fundament van de politie: ‘Juist in de basisteams is de druk door uitstroom en pensionering het grootst. We vragen ontzettend veel van onze mensen en ik heb bewondering voor hun veerkracht en toewijding. Om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken, zijn in de eenheid Midden-Nederland mitigerende maatregelen genomen. Deze kunnen maar beperkt verlichting brengen. De krapte zorgt er wel voor dat wijkagenten ook een bijdrage moeten leveren aan de incidentenafhandeling en daardoor minder beschikbaar zijn in hun wijk.’

Hulp van politievrijwilligers en oud-collega’s
Door het tekort aan mankracht worden op dit moment diensten overgenomen door collega’s van andere politieonderdelen zoals in het district West-Utrecht ook het geval is. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op politievrijwilligers en oud-collega’s. ‘Medewerkers die dat willen, kunnen overuren laten uitbetalen, in plaats van ze op te nemen. Hiernaast worden er bestuurlijk (gemeentelijke) afspraken gemaakt, om bijvoorbeeld de evenementenkalender beter af te stemmen op de beschikbare politiecapaciteit.’

Reactie Burgemeester Backhuijs
Burgemeester Backhuijs: ‘Ik ben ongelofelijk trots op al die agenten die er elke dag weer staan om een bijdrage te leveren voor de veiligheid van onze inwoners. In een tijd die complex is, en soms bijzonder ingewikkeld. Zij verdienen daarvoor een groot compliment.’

Burgemeester Backhuijs

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren