Column Herman Troost (VSP): Drankproef Nieuwegein en het overtreden van de wet

Ach de vakantie is voor de helft voorbij. De raad is met reces en het college neemt even geen besluiten meer. Dat neemt niet weg dat onder de verantwoordelijkheid van onze burgemeester Nieuwegein samen met “enkele tientallen” andere gemeenten een drankproef doen. Men heeft de raad per brief geïnformeerd en vooruit met de geit. Dat een en ander in Zwolle ook al eens geprobeerd en mislukt is, schijnt in deze van weinig invloed te zijn. Dat de staatsecretaris, de Raad van Staten en Economische Zaken meerdere malen aangegeven hebben dat een gemeente de wet moet uitvoeren inclusief handhaving waar noodzakelijk, schijnt dan voor dit experiment niet van belang. Kennelijk vindt men vanuit een politieke filosofie dat dit experiment mogelijk moet zijn!

De rechter keurt ook nu de wetsovertreding niet goed. Jammer van de energie en het geld dat onze gemeente aan dit gedoe heeft uitgegeven. En ze hadden beter moeten weten. Want, alhoewel den Haag achter het Binnenhof veel geklets aflevert, is de wet natuurlijk de wet zodra die is ondertekend en in de staatskrant is gepubliceerd.

De “Vereniging Slijters Unie” die het kort geding heeft aangespannen weet dat ook. Bovendien zijn ze stom verbaasd, dat een gemeente die een beleid heeft van beperking van het aantal verkooppunten van alcohol ”daar het een positief effect heeft op het alcoholgebruik van jongeren“, nu opeens meerdere verkooppunten toe gaat laten. Dat zou te maken hebben met creatief ondernemen maar er wordt gewoon een wet overtreden.

Dit alles bevalt de VSP niet. Volgens ons gaat het hier over een probeersel waarbij men wil zien hoeveel rek er in de wet zit. Wat kan de bureaucratie doen ook al gaat het tegen de wet in! De basis van onze zorg is niet dat borreltje. Maar als politieke partij komen we namelijk situaties tegen, waarbij gemaakte fouten of gebrek aan controle administratief worden opgelost door de bestaande regels aan te passen. Kennelijk meent de verantwoordelijke ambtenaar cq afdeling dat, dankzij het mandaat dat zij hebben gekregen, het praktisch aanpassen van sommige regels de voorkeur verdient boven het gewoon handhaven van de regels. U staat dan als burgers op achterstand en vaak in een zwakke positie. U moet juridische hulp zoeken (en betalen) en het gedoe kan wel eens jaren duren.

Slijterijen en café/restaurants moeten een vergunning hebben en verder aan vele voorschriften en regels voldoen om hun activiteiten te mogen uitvoeren. Dat gaat van kennis over de regels, over hygiëne en nog veel meer. Daar worden cursussen voor gegeven. Daar moeten diploma’s voor gehaald worden. En dan praten we nog niet over allerlei technische voorzieningen die aanwezig, onderhouden en door de afdeling handhaving gecontroleerd moeten worden.

De proef van onze gemeente gaat tegen de wet in, veroorzaakt ongelijke concurrentie en is het begin van een situatie die wetten en regels nu juist willen vermijden los nog van de onzekerheid die het veroorzaakt bij ondernemers en hun medewerkers. Het is dus simpelweg een domme actie waarbij de consequenties onvoldoende zijn doordacht.

Dat kan niet de bedoeling zijn van de wet- en regelgeving, zeker niet wanneer het om eenvoudige en duidelijke voorschriften gaat! We zijn ons bewust dat sommige problemen langdurig jurisprudentie nodig hebben voordat het duidelijk is hoe de wet uitgelegd moet worden. Maar in het algemeen verschaft onze wetgeving duidelijkheid en rechtszekerheid.

De recente uitspraak van de rechter weerlegt goed onderbouwd dat de actie moet stoppen omdat die tegen de wet in gaat. Nieuwegein ondersteunt door drie advocaten ontkomt daar niet aan. Er wordt een dwangsom aangegeven die tot 15 000 euro kan oplopen. Wij zeggen tegen onze burgemeester: Gauw stoppen met dit gedoe, anders gaat het nog veel meer kosten.

Dus handhaven!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk