Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin 2011-2013

Samenvatting: Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat een nieuwe fase in. Niet alleen zijn, ruim een jaar na opening, enige organisatorische aanpassingen nodig, ook de transitie van jeugdzorgtaken maakt een herijking en het vaststellen van een aantal speerpunten voor de komende jaren noodzakelijk.

Beslispunten:
1. De beleidsnota Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin vast te stellen
2. De financiële gevolgen van dit voorstel te dekken vanuit de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin
3. De financiële gevolgen van dit voorstel door middel van een begrotingswijziging in de najaarsnota 2011 te verwerken
4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde brief en de nota ter inzage te leggen bij de griffie. Akkoord.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren