Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

Wat vindt u belangrijk voor uw wijk en de stad? Laat het weten tijdens De week van de Omgevingsvisie op maandag 13 mei, woensdag 15 mei of donderdag 16 mei aanstaande. Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om te bepalen hoe zij omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook de wijze waarop we ruimtelijke initiatieven in de stad inhoudelijk beoordelen, gaat veranderen. Daarvoor ontwikkelt de gemeente samen met de stad een Omgevingsvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting en de kwaliteit van de woonomgeving, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid en erfgoed.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het makkelijker de omgeving als een samenhangend geheel te zien. Zodat er beter per gebied gekeken kan worden wat belangrijk is en mogelijk is. Zo kunnen we samen bepalen hoe we omgaan met nieuwe plannen in de wijken. Natuurlijk is niet alles aan te passen. Sommige plannen zijn pas nog zorgvuldig met de stad besproken en staan dus al vast. Denk bijvoorbeeld aan extra woningen om te voldoen aan toenemende vraag en dat de stad ook bereikbaar moet blijven. In de Omgevingsvisie kijken we echter ook in samenhang naar de stad én de verschillende wijken: wat speelt er, wat is belangrijk? Wat heeft een leefbare, gezonde en veilige wijk nodig? Iedere wijk is anders en heeft specifieke uitdagingen. Daarom kunnen we ook in iedere wijk andere keuzes maken. Door samen te kiezen wat belangrijk is voor de stad en haar wijken kunnen we ook in de toekomst prettig wonen, werken, winkelen en recreëren.

Werkbijeenkomsten, verdeeld naar noord, midden zuid
Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom tijdens de werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten zijn verdeeld in noord, midden en zuid.

Midden: Maandag 13 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Merwestein, Doorslag, Batau Zuid, Wijkersloot; oude kern Jutphaas; City en Rijnhuizen
Locatie: Stadshuis aan het Stadsplein 1.

Noord: Woensdag 15 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Galecop, Zuilestein, Huis de Geer, Blokhoeve en Batau Noord; A12 Zone.
Locatie: Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183.

Zuid: Donderdag 16 mei 2019 , 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Fokkesteeg, Hoog Zandveld, Lekboulevard, oude kern Vreeswijk; Stadspark Oudegein.
Locatie: Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u meer informatie over het totale participatieproces en de inhoudelijke thema’s die besproken worden.

Aanmelden
Om de bijeenkomsten goed te organiseren, is het belangrijk dat u zich even aanmeldt. Dat kan simpelweg door een mail te sturen naar omgevingswet@nieuwegein.nl. Vermeld uw naam, wijk en eventueel adres en aantal personen.

Waarom meedoen?
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van de stad en haar wijken. Het gaat daarmee ook over uw woonomgeving en wat daar in de toekomst voor u belangrijk is. In de Omgevingsvisie komt namelijk te staan wat we belangrijk vinden voor uw wijk. Dat is bepalend voor hoe we in de toekomst initiatieven van inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan uw buurman die zijn huis wil uitbouwen of een ontwikkelaar die het oude bedrijfspand bij u op de hoek wil ontwikkelen naar seniorenwoningen. Uitgangspunt is dat de Omgevingsvisie bijdraagt aan een nog gezonder, veiliger en duurzamer Nieuwegein!

Het college van B&W legt de Omgevingsvisie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad, naar verwachting eind 2019/begin 2020.

One thought on “Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

  1. Linda

    Uitgangspunt is dat de omgevingsvisie bijdraagt aan duurzaamheid. En hiermee wordt nu al richting gegeven. Uitgangspunt zou moeten zijn dat wordt aangegeven wat nieuwegeiners belangrijk vinden voor hun stad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren