Digitale vragenlijst ondernemers bedrijventerrein Plettenburg en De Wiers Zuid

Een bedrijventerrein is een belangrijk visitekaartje voor economische aantrekkelijkheid. Daarbij gaat het om uitstraling, duurzaamheid, bereikbaarheid, een prettige werkomgeving en veiligheid. Ondernemers gaven eerder tijdens het maken van de economische visie aan met de gemeente rond de tafel te gaan over het up-to-date houden van de bedrijventerreinen.

Om meer te weten wat er leeft en speelt op deze bedrijventerreinen vraagt de gemeente de ondernemers naar hun inbreng. Wat zijn positieve punten van ondernemen op het bedrijventerrein en wat kan beter? Wat zijn verwachte ontwikkelingen, hoe kunnen ondernemers onderling samenwerken en wat is de rol van de gemeente? Hiervoor kunnen ondernemers een digitale vragenlijst invullen. De ondernemers op de bedrijventerreinen Plettenburg en De Wiers Zuid ontvingen hiervoor een uitnodiging. Daarop staat dat de vragenlijst tot en met 30 maart ingevuld kan worden. Deze datum is, in verband met de situatie rondom het Coronavirus, verlengd naar vrijdag 24 april 2020.

In gesprek
De uitkomsten van de vragenlijst geven een beeld van de thema’s waarover ondernemers vervolgens uitgenodigd worden om in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden in principe voor de zomer plaats. Vanzelfsprekend houdt de gemeente rekening met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat betekent dat de gesprekken mogelijk later dit jaar plaatsvinden.

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Eckhardt Regeer, beleidsadviseur Economische Zaken, per e-mail op e.regeer@nieuwegein.nl of telefonisch op 06-15 88 82 30.

De gemeente wil de kwaliteit van de bedrijventerreinen op een goed niveau houden door bedrijventerreinen duurzaam te blijven ontwikkelen en verbeteren. Samen met ondernemers en pandeigenaren. De gemeente vindt het belangrijk dat zij tevreden zijn over het bedrijventerrein waar zij zijn gevestigd. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn goed voor de concurrentiepositie in de regio en trekt nieuwe ondernemers aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk