Diabetes

Op donderdag 28 februari wordt in wijkcentrum ‘de Baten’ een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden in Diabetes. De titel van de bijeenkomst is ‘Alles wat u had wilen weten over diabetes!’

Spreker op deze avond is o.a. een internist van het St. Antoniusziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Groenendijk,

tel. 030 – 603 31 85. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk