Katern

Defensie 100ste ondertekenaar Convenant waterstof in mobiliteit

Het ministere van Defensie treedt als 100e ondertekenaar toe tot het ‘Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’. Op die manier hoopt Defensie nog meer bij te dragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de provincie. Afgelopen woensdag werd de handtekening gezet tijdens een werkbezoek aan KWR in Nieuwegein.

Een delegatie van het ministerie van Defensie krijgt uitleg van Jos Broere (KWR) bij het eerste waterstof tankstation in de provincie Utrecht. Bron: Ministerie van Defensie

De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd. Honderden voer- en vaartuigen moeten daarvoor op groene waterstof lopen. Dit doel past binnen het project emissieloze voertuigen van Defensie. Waterstof kan daar een grote bijdrage aan leveren, zegt plaatsvervangend commandant DOSCO schout-bij-nacht Peter Knipping. “Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing.”

“We hopen hiermee uit te dragen dat Defensie vanuit het principe ‘samen sterker’ niet alleen in woord, maar ook in daad de regio wil versterken. Dat doen we door reeds ingezette Defensie-initiatieven, zoals de emissieloze voertuigen en duurzame gebiedsontwikkeling, te koppelen aan de ambities van gemeentes en de provincie Utrecht. ”

Defensievoertuigen op waterstof
Als onderdeel van het plan gaat Defensie in de provincie op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semi-openbaar waterstoftankstation. Ook wordt vrijblijvend gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel.

De voertuigen die op waterstof rijden zijn nog in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt duidelijk op welke termijn Defensie de voertuigen kan inzetten.

Defensie honderdste ondertekenaar
Het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht werd op 23 april dit jaar officieel ondertekend door 75 partijen. Het doel van het convenant is om het gebruik de productie van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De ondertekenaars dragen ieder vanuit hun eigen rol bij aan de gezamenlijke ambitie.

Het ministerie van Defensie is nu de 100e ondertekenaar. De initiatiefnemers van het convenant, provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR, zijn ontzettend blij dat Defensie als nummer 100 wilde tekenen. Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Prachtig dat defensie zich als ondertekenaar aansluit bij ons convenant. Ontwikkeling van waterstofinfrastructuur betekent pionieren. Het pionieren is Defensie wel toevertrouwd, dat kunnen zij als geen ander. Met de ondertekening van dit convenant wil Defensie verduurzaming een ‘boost’ geven en daar word ik heel blij van. We denken dan ook graag mee op weg naar zero-emissie mobiliteit binnen Defensie. Zo vullen we elkaar aan.”

Plaatsvervangend commandant DOSCO schout-bij-nacht Peter Knipping van het ministerie van Defensie zet de 100ste handtekening, op de achtergrond gedeputeerde Arne Schaddelee. Bron: Ministerie van Defensie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk