Deel oude gemeentehuis ingestort

Op maandag 19 maart jongstleden deed zich bij de sloop van het voormalig gemeentehuis onbedoeld een instorting voor. In het middenstuk van het gebouw viel het puin van de bovenste verdieping door de vloeren naar beneden, tot in de kelder. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en er was geen materiële schade. Wel was er even sprake van stofoverlast. Tijdens de instorting was geen asbest meer in het gebouw aanwezig. Alle asbest was begin maart gesaneerd.

Bij een poging van de sloopaannemer om puin van een verdiepingsvloer te verwijderen, deed de instorting zich voor. Tijdens de instorting is geen gevaar voor omstanders geweest. Er is geen puin buiten de schutting terechtgekomen. Het middenstuk van het gebouw zakte in. De twee zogenoemde stabiliteitskernen (waarin in het voormalig gemeentehuis de trappenhuizen en liftschaft zaten) staan nog overeind. Deze kolommen worden verder via de oorspronkelijk afgesproken methode gesloopt: de vijfde verdieping en het dak met de kogel, de vierde verdieping tot en met de kelder volgens de methode van knabbelen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk