Deel 4 ‘Ooievaar in Galecop weer terug op zijn nest, jonkie gesignaleerd’

Het ooievaarsnest, dat in maart 2006 is geplaatst in de wijk Galecop, is weer bewoond door het ooievaarsmannetje dat zijn eerste intrek nam in 2013. Het nest, tussen de Reinesteijnseweg en de Lucas van Leydenhage, is sindsdien ieder jaar de vaste broedplek voor dit mannetje dat nu wacht op zijn vrouwtje. John van Erve is onze vaste ‘ooievaarsfotograaf’ ter plekke en liet ons vandaag het volgende weten:

John van Erve: ‘Na ongeveer een maand broeden is er minimaal 1 jonge ooievaar in het ooievaars nest in Galecop. Het jong was redelijk goed te zien toen de moeder druk was met het schoonmaken van de kraamkamer. De blijdschap was groot toen vader terugkwam met een krop vol met heerlijk eten. Na wat kokhalzen stortte hij een hoeveelheid voorverteerd eten op het nest. De jonge ooievaar wordt niet gevoederd, maar moet zelf zijn smakelijke hapje naar binnen werken.’

Onze redactie in Galecop en John van Erve zullen de wijkbewoners weer op de hoogte houden omtrent de voortgang rondom het nest. Onder de foto’s van het voeden van het jong.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk