Debat ‘Lang leve de burger’

Op 12 november organiseert de programmaraad een debat in het Stadshuis rondom de hoge verwachtingen die er zijn met betrekking tot burgerparticipatie. Na een periode waarin de overheid veel taken en verantwoordelijkheid naar zich toe getrokken heeft en, onder meer, de zorg geïnstitutionaliseerd is, breekt er een tijd aan dat de ‘burger’ weer meer zelf moet (mag) gaan doen.

De eigen kracht van de burger wordt weer gewaardeerd en moet meer gelegenheid krijgen om benut te worden. De overheid wil terugtreden, maar hoe doet ze dat ? Is burgerparticipatie hetzelfde als de burger onder strikte voorwaarden de gaten laten opvullen die ontstaan als gevolg van de bezuinigingen? En is zelfregulering dat er ruimte en vertrouwen wordt geboden aan de burger om zelf weer meer invulling te geven aan de eigen zorg- en welzijnsbehoefte en die van de mensen om hem heen.

Wat is er nodig , en hoe organiseren we dat, zodat de burger gemotiveerd en gestimuleerd wordt om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven en leefomgeving?

Is de gemeentelijke organisatie voldoende voorbereid en ingericht om burgerinitiatieven tot zijn recht te laten komen? Zijn de binnen de gemeente Nieuwegein werkende zorg- en welzijnsorganisaties voldoende voorbereid op het sa-menwerken met ‘de burger’?

Aan de hand van twee voorbeelden waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen zorg en welzijn, bewonersinitiatief Vreeswijk om Fort Vreeswijk te behouden als buurtaccommodatie en een zorgcoöperatie, wordt ingegaan op deze vragen. Na een inleiding door Monique de Beer zal een forum met ondermeer Monique Laurier, bestuursvoorzitter van de Algemene Hulpdienst en Margriet Mannak, lid WMO-raad, voorzitter van vrijwilligersraad MOvactor en secretaris van Wijkplatform Vreeswijk, samen met de aanwezigen in debat gaan over de vraag of Nieuwegein op de goede weg is en welke criteria daarvoor moeten worden vervuld. De gespreksleiding van dit debat is in handen van Hans Oldenhof, pastor en lid van de programmaraad.

Aan het slot van dit debat zullen er aanbevelingen worden geformuleerd voor de gemeente Nieuwegein om burgers te faciliteren om gemotiveerd en met resultaat te participeren in de Nieuwegeinse samenleving. Het debat is interessant voor individuele en georganiseerde burgers en voor organisaties die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn en zal plaatsvinden op 12 november om 20.00 uur in de Gildenborchzaal in het Stadshuis. Men kan zich aanmelden (i.v.m. de catering) via programmaraadoudegeinzaal@gmail.com.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren