De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af

De nieuwe wijkkrant is weer af. Binnenkort zal hij weer verspreid worden in de wijk Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard. Maar zoals gebruikelijk is deze alvast te lezen op De Digitale Stad Nieuwegein.

HoogZandveld

Cobie Smith, voorzitter van het Wijkplatform HZL schrijft:

‘In dit najaarsnummer weer een variëteit aan nieuws, bewoners vertellen over hun groenprojecten, nieuws over de nieuwbouwprojecten in onze wijken, etcetera.’

‘Wat u misschien mist, zijn de nieuwe data voor Koffie met Cop en Wijkco. Helaas is onze wijkcoördinator Amber al een tijdje ziek. Momenteel wordt zij vervangen door Thijs van der Wal. Hopelijk pakken Thijs en Rick-Jan, onze wijkagent, de koffie momenten weer de komende maanden op en zijn ze samen weer te vinden aan de statafel voor Buurtplein Zuid. Als dit lukt, melden we dat gelijk op onze website.’

‘Geen leuk nieuws is het feit dat het Wijkplatform onderbezet is geraakt, ook het bestuur is niet meer voltallig. We missen nu al een secretaris en over enkele maanden ook een voorzitter. Ik ga namelijk stoppen met het voorzitterschap, 4 jaar gedaan mt hart en ziel, maar nu wordt het tijd voor iemand met weer eens een andere manier van aanpak. Maar ja, wie gaat het stokje overnemen, dat is nu een heel grote uitdaging.’

‘De Gemeente Nieuwegein faciliteert de Wijkplatforms met het doel dat zoal bewoners zelf betrokken kunnen zijn bij de leefbaarheid van hun eigen wijk, van dichtbij geïnformeerd kun- nen worden en buurtverbindende projecten kunnen ondersteunen. Allemaal vrijwilligerswerk in het belang van de bewoners en hun eigen woonomgeving. Niets mis mee, vooral als je wat voor een ander wilt betekenen en er zelf ook wat van wil opsteken. Uit ervaring weet ik dat een oproep meestal niet echt helpt, maar mochten er toch bewoners zijn die interesse hebben om ons te helpen het Wijkplatform overeind te houden: laat het ons weten! Een vrijblijvend gesprek kan altijd.’

‘Tot slot wil ik iedereen weer bedanken die heeft meegewerkt aan dit Wijknieuws!
Vragen/opmerkingen? Mail het ons naar info@wijkplaformhzl.nl.’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk