De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af

De nieuwe wijkkrant is weer af. Binnenkort zal hij weer verspreid worden in de wijk Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard. Maar zoals gebruikelijk is deze alvast te lezen op De Digitale Stad Nieuwegein. Cobie Smith, voorzitter van het Wijkplatform HZL schrijft:

‘In dit voorjaarsnummer van het Wijknieuws weer een aantal onderwerpen die op onze wijken betrekking hebben.’

‘Naast de terugkerende onderwerpen, zoals de bouw van het Middenblok, nieuws van de Pluktuin EreBloem etcetera, willen wij graag uw aandacht voor een minder leuk onder- werp: het dumpen van afval/rommel in onze openbare ruimte. Het lijkt steeds vaker voor te komen en wij ervaren het als een ergernis.’

‘Een lastig onderwerp waarover wij van gedachten hebben gewisseld met onze Wijk BOA. Hoe kunnen we dit probleem toch oplossen? En wat zou u kunnen doen? Iedere dag een vuilniswagen rond laten rijden gaat ’m niet worden. In deze nieuwe wijkkrant leest u er meer over.’

‘Leuker nieuws om te melden: op dit moment zijn er 2 groen initiatieven in ontwikkeling. Bewoners van de Kribbemonde (hoogbouw) en de Anemoonstraat gaan een groenstrook in zelfbeheer nemen. Door de gemeente worden er dit voorjaar in deze plantenvakken nieuwe planten geplaatst in samenwerking met de bewoners. Bewoners gaan dit bijhouden, ook weer een manier om als buren iets gezamenlijks te doen. Op naar een groener Nieuwegein! Heel belangrijk in ons huidige klimaat om bij hevige regenval water makkelijker af te kunnen voeren en in de grond op te slaan voor drogere periodes. Onze grote wens is dat ook steeds mensen in hun eigen tuin de tegels er uit halen en groen erin zetten. Al zijn het maar een paar tegels! Alle beetjes helpen.’

‘Tot slot wil ik weer iedereen danken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan dit nummer. We gaan het voorjaar tegemoet, hopelijk bent u in de gelegenheid daarvan te genieten! Vragen, ideeën en/of opmerkingen? Mail het ons!’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk