De VSP wil dat burgemeester handhaaft en optreedt tegen geluidsoverlast aan de Edisonbaan

De bewoners aan de Edisonbaan en omgeving zijn het geluidsoverlast dat DHL/Sandd veroorzaakt aan de Edisonbaan meer dan zat. Zij willen dat de burgemeester handhaaft en optreedt tegen de overlast die zij in de vroege ochtend en late avond ondervinden van ronkende motoren van vrachtwagens en rolcontainers. Daarnaast schreeuwen de medewerkers van dit distributiepunt ook nog veel. In een brief aan het college van B&W wil raadslid Ton de Mol van de Verenigde Senioren Partij (VSP) dat er per direct handhavend wordt opgetreden tegen het DHL Servicepoint aan de Edisonbaan.

De Mol in de brief: ‘Deze werkzaamheden zorgen reeds jaren voor omwonenden voor nachtelijke overlast en verstoring van de slaap. Maandagmorgen om 04.00 uur zijn direct omwonenden opnieuw van hun nachtrust beroofd door nachtelijke werkzaamheden van DHL. Dit moet stoppen. De distributie werkzaamheden houden o.a. in dat er in de nachtelijke uren goederen door vrachtwagens (o.a. 40 tonners) met veel lawaai middels rolcontainers op straat worden uitgeladen, in het bedrijfspand gesorteerd en daarna weer verzonden.’

De nachtelijke distributieactiviteiten zijn zeer onwenselijk in verband met de aanwezigheid van naast gelegen woningen (gevoelige bestemmingen) en in strijd met het raadsbesluit 2014-338, de gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen. De Mol: ‘In de gebiedsvisie is de ambitie opgenomen dat dit gebied -waaronder de Edisonbaan- wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk gemengd woon- en werkgebied met een hoge verblijfskwaliteit en een veilige, fysieke en gezonde leefomgeving.’

Gezien het eerdergenoemde verzoekt de Verenigde Senioren Partij het college handhavend tegen DHL servicepoint op te treden en per direct de bedrijfsleiding van DHL Servicepoint te sommeren hun (nachtelijke) illegale distributie werkzaamheden te staken.

Het bestemmingsplan staat hier slechts kantoren toe, maar het DHL/Sandd stelde zich eerder op het standpunt dat een overgangsrecht geldt, waardoor wel degelijk andere activiteiten zijn toegestaan. De Mol: ‘Wij verwachten dat het college niet langer draalt met te nemen maatregelen en zijn bevoegdheid gaat gebruiken om handhavend tegen deze ondernemer op te treden.’

In december vorig jaar verzocht de VSP ook al dat het college zou handhaven. Toen heeft de gemeente Nieuwegein wel een maatregel ingesteld op de Edisonbaan. Zo is de Edisonbaan 1-17 eenrichtingsverkeer geworden en zou dit gedeelte van de Edisonbaan versmald worden om het verblijfskarakter van de nieuwe woonwijk te benadrukken. Of dit gebeurd is is niet bekend op de redactie.

De situatie rond de Edisonbaan

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!