De veranderende rol van de gemeente (deel 2)

Uitbesteding van werk maar dan anders!
In deel 1 heb ik uiteengezet dat de VVD fractie voorstander is van een systeem van uitbesteding op basis van kwantitatieve afspraken.met derden.In dit deel zal ik uiteenzetten hoe wij deze aanpak in  ‘Nieuwegein Kiest” hebben ingebracht. 
In “Nieuwegein Kiest” is de richting voor de komende 10 jaar bepaald. Hoe wensen wij, de Raad, het College, de Burgers dat de gemeente er in 2015 uitziet. En op welke wijze kan dat worden gerealiseerd, waar liggen de komende jaren de aandacht. Veel, de meeste, van die ambities worden vertaald in het beschikbaar hebben van financiële middelen. Daar ging het om in Nieuwegein Kiest.En aangezien de VVD fractie van mening is dat met een veranderende rol van de gemeente bij uitbesteding van werk de kwaliteit van het werk er zeker niet op achteruit zal gaan en er ook door marktwerking geldelijk voordeel te halen zal zijn was “Nieuwegein Kiest” het moment om onze zienswijze in te brengen.
De VVD fractie liep al langer met het idee rond om wijzigingen aan te brengen. Net als vele andere burgers vonden we dat het onderhoud van het gemeentelijke groen ‘anders’ zou moeten. Maar hoe dan? Het was toch al uitbesteed aan derden. Er is gezocht en gesproken met marktpartijen en uiteindelijk kwamen we in contact met Volker Wessel, de groep Infra Ontwikkeling. Ook hier hebben we onze vraag neergelegd;  kan het niet anders en hoe realistisch is onze wens om anders uit te besteden.Ui t het gesprek werd ons duidelijk dat het anders kon en wat ons betreft moest.Geef een concessie af voor meerdere jaren, laat de markt zijn werk bij de aanbesteding, maak kwantitatieve afspraken, en laat vervolgens het ‘hoe te realiseren’ en de planning vooral bij degene die de concessie krijgt.
Gewapend met die informatie hebben wij 2 moties voor “Nieuwegein Kiest”  voor bereid. De eerste gaat over de uitbesteding in algemene zin en de 2e betreft een opdracht aan het College om in 2005 een onderzoek naar de haalbaarheid van uitbesteding te doen. De voorgelegde moties konden bij meerdere fracties, waaronder de collegepartijen, steun ondervinden. Bij de stemmingen werden de moties dan ook breed gedragen.En nu is het College weer aanzet.Edwin van Straten en ik  hebben getracht om ons enthousiasme uit te dragen en wij krijgen uit enige signalen de indruk dat het college het ook een uitdaging gaat zien. Wij zijn zeer benieuwd op welke wijze de uitvoering van de moties ter hand worden genomen.
Als er aanleiding voor is zal ik U zeker weer informeren.
Bert Quaedvlieg VVD fractie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk