De Opvoedpoli nu nóg dichterbij gezinnen in Nieuwegein

Het Utrechtse team van De Opvoedpoli voegt de daad bij het woord. De jeugdzorgaanbieder staat bekend om haar ‘outreachende’ aanpak, waarbij de benodigde specialistische jeugdhulp en -GGZ om gezinnen heen wordt aangeboden – thuis en in de wijk. Om deze aanpak kracht bij te zetten, werkt De Opvoedpoli Utrecht vanaf nu vanuit twee nieuwe satellietlocaties in de regio: Nieuwegein (Lekstroom) en Zeist (Zuidoost Utrecht). Voor de stad Utrecht blijft De Opvoedpoli actief vanuit het ambulante samenwerkingsverband KOOS; specialistische jeugdhulp in de buurt.

Samen voor sterkere families en veerkrachtige generaties
De Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe (psychische) problemen kunnen er terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Er wordt altijd gekeken naar het hele gezin en dus ook naar de problemen die bij ouders of in de directe omgeving spelen. “Met deze systemische aanpak in de eigen woonomgeving, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken, zorgen we ervoor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken, zodat ze uiteindelijk zelf weer verder kunnen. Vanuit onze nieuwe satellietlocaties kunnen we nog sneller schakelen met de buurtteams en andere voorzieningen in de wijk en dus nog beter aansluiten bij de hulpvraag in de regio,” stelt Marieke Schonenberg, manager van De Opvoedpoli Utrecht.

Maatwerk voor gezinnen met complexe problematiek
Hoewel het aanbod van De Opvoedpoli Utrecht zich niet beperkt tot bepaalde segmenten binnen de basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp, is het team onder andere gespecialiseerd in multi-stressproblematiek (problemen op meerdere leefgebieden), trauma- en hechtingsproblematiek en ernstig vastgelopen gezinssituaties. Voor de allerjongsten van -9 maanden (zwangerschap) tot 6 jaar is er bovendien een 0-6 team, gebaseerd op de Infant Mental Health visie. Ook beschikt De Opvoedpoli Utrecht, in samenwerking met het Berg en Bosch College in Houten, over een Intensieve Klas (I Klas) die een passende combinatie van onderwijs en zorg biedt voor de scholier die dreigt uit te vallen. Uitgangspunt is altijd dat er maatwerk wordt geleverd, aansluitend bij de hulpvraag.

Integrale hulp met een breed pallet aan expertise
De poli’s in Nieuwegein en Zeist bestaan uit multidisciplinaire teams, waarin verschillende specialisten van diagnostiek tot behandeling nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier hoeven gezinnen niet steeds te worden doorverwezen. “We hebben psychotherapeuten, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, orthopedagogen, gezins- en jongerencoaches en een klinisch psycholoog in huis. Momenteel zijn we nog hard op zoek naar een kinder- en jeugdpsychiater. Doordat we samen met Altra, Horizon en De Nieuwe Kans onderdeel zijn van de alliantie iHUB, beschikken we bovendien over een groot netwerk in jeugdzorg en speciaal onderwijs, wat onze mogelijkheden vergroot. Zo kunnen we nu bij een dreigende crisis of uithuisplaatsing ook in de regio Utrecht gebruik maken van Horizon’s Netwerkverkenning. Daarnaast delen we veel kennis enervaring met de andere Opvoedpoli’s verspreid over het land,” aldus Marieke Schonenberg.

Kennismaken met De Opvoedpoli Utrecht?
Meer weten over de nieuwe locaties en alle diensten en mogelijkheden binnen De Opvoedpoli in Nieuwegein en Zeist? Neem dan een kijkje op de website of stuur een e-mail. De Opvoedpoli in Nieuwegein is gevestigd aan de Coltbaan 1-19 (030-3030609).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren