De Oost-West verbinding

De kogel is door de kerk en ik ben daar blij mee: een besluit van het college om een forse bijdrage te leveren aan de Fiets/Wandelbrug bij de Plofsluis. Zo komt een reeds jarenlang in de gemeenteraad levende wens langzaam maar zeker ter vervulling.

Reeds in de stuctuurvisie van, ik meen 1992, was die wenselijkheid al aangegeven. Mede daardoor is ook de huidige brug bij de Herenstraat er gekomen. Deze brug ligt nagenoeg op dezelfde plaats als de oude draaibrug. Die brug is helaas ook in het geweld van de groeistuipen van onze gemeente gesneuveld. Maar daar is gelukkig een mooie brug voor in de plaats gekomen. De wijze waarop was een beetje rommelig (de voorkeur van het ontwerp kwam tot stand via ingeleverde bonnetjes bij drogisterij het Kruidvat!), maar we waren er toen en zeker nu heel erg blij mee.

Een rondje fort Jutphaas vanuit het oude dorp is weer mogelijk en heel veel mensen die op Plettenburg werkzaam zijn gebruiken deze brug tijdens de lunchpauze en er gaan elke dag heel veel scholieren via deze brug naar het Oosterlicht College.

Nu doet zich de gelegenheid voor de Fiets/Wandelbrug bij de Plofsluis te realiseren in het kader van het nationaal historisch landschap “de Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Een linie waarvan Nieuwegein deel uitmaakt maar door alle ruimtelijke ingrepen van de laatste decennia erg verbrokkeld is. De linie, lopend vanaf Muiden tot de Biesbosch, wordt waarschijnlijk werelderfgoed en wat is er mooier dan dat Nieuwegein, een nieuwe stad, zich verbonden voelt en is met het parchtige mooie erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Jan Marijnissen van de SP zou er trots op zijn, voorvechter zoals hij is van meer aandacht voor onze vaderlandse geschiedenis. De Nieuwegeinse SP is nog niet zo ver zo blijkt uit hun eigen bijdrage en het zelfde geldt voor de fractie van ONS.

Jammer is dat, want naast het cultuurhistorische argument is er vanuit recreatieve, woon-werkverkeer en milieu-aspecten een sterke voorkeur aan deze brug aan te geven. Wat is er beter om als fietser in alle rust en niet in de stank van automobielen te fietsen (probeer het maar eens in de nabijheid van de Plettenburgerbaan)? Waar is er een mooiere verbinding denkbaar tussen onze stad en een gebied dat bij uitstek bestemd is voor de recreatieve Nieuwegeiner ? Waar is er in potentie een mooiere fietsverbinding naar Houten en zelfs nog verder naar bijvoorbeeld Rhijnauwen ?

De brug wordt voor het overgrote gedeelte gefinancierd door het Rijk in het kader van de nota ruimte middelen, co financiering noemen ze dat. We zouden als gemeente Nieuwegein wel gek zijn hier niet op te anticiperen en het levert ook nog werkgelegenheid op en dat is in de deze moeilijke tijd mooi meegenomen. Wij zijn er van overtuigd dat deze brug een belangrijke bijdrage zal leveren voor het welbevinden van onze Nieuwegeinse inwoners en waarschijnlijk nog veel meer gebruikers !

Namens de CDA-fractie,

Willem Wijntjes

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren