De Nieuwegeinse gemeenteraad is duidelijk: geen vierde aanvliegroute naar Schiphol over Nieuwegein

Het kabinet in Den Haag heeft plannen om een vierde aanvliegroute te openen naar Schiphol. Het zou kunnen zijn dat deze aanvliegroute over Nieuwegein gaat of daar vlak in de buurt komt. Ook vanuit de politiek in Nieuwegein zijn er zorgen over deze mogelijke aanvliegroute. “We moeten helder aangeven wat Nieuwegein van deze plannen vindt,” zegt GroenLinks-raadslid Rien van Keulen, “de gezondheid van onze stad en haar inwoners heeft bescherming nodig!”

aanvliegroute

Rien van Keulen

Samen met de VSP heeft GroenLinks het initiatief opgepakt om een motie te schrijven. In de motie wordt het college opgeroepen het kabinet duidelijk te laten weten dat een ‘vierde aanvliegroute niet acceptabel is.’ “Het kan simpelweg niet zo zijn dat we van boeren inspanningen verwachten en vervolgens ruimte bieden aan de luchtvaart om meer uitstoot te veroorzaken” zegt  raadslid Van Keulen uit Nieuwegein, “dat is slecht voor de leefomgeving van mens en dier: want er worden schadelijke gassen uitgestoten en veel geluidsoverlast veroorzaakt.”

De motie is unaniem aangenomen. Dit betekent dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein nu een brief zal schrijven om de bezwaren tegen deze aanvliegroute helder onder de aandacht te brengen bij het kabinet. Eerder uitte de provincie Utrecht zich al tegen de komst van een nieuwe aanvliegroute boven de provincie Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk