De gemeenteraad in verkiezingstijd

Normaliter brengt de gemeenteraad u vanaf deze plek op de hoogte van de agenda van de aankomende Avond voor de Stad of de Raadsvergadering. In verband met de verkiezingen wordt er in maart echter niet vergaderd en dus zijn er ook geen agenda’s om te delen. Wat gebeurt er komende maand dan wél?

Campagne
Uiteraard vinden er de nodige campagneactiviteiten plaats. Zo vindt er op woensdag 9 maart op het ROC Automotive College een panelgesprek plaats waar politieke partijen van harte welkom zijn en wordt er diezelfde avond in Vreeswijk een debat georganiseerd. Op donderdag 10 maart is in Sport- en Evenementencomplex Merwestein het Sportdebat en op maandag 14 maart kunt u in theater De Kom kijken naar het Verkiezingsdebat van Bibliotheek De Tweede Verdieping. Deze bijeenkomsten zullen u vast helpen als u nog geen idee heeft waarop u voor de komende raadsperiode wilt stemmen. Zet in dat geval trouwens ook 25 februari in uw agenda; deze dag wordt de online stemhulp voor de lokale politiek gelanceerd. Deze tool helpt u met behulp van stellingen over de Nieuwegeinse samenleving inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende politieke partijen.

Uitslag
Op 14, 15 en 16 maart mag er gestemd worden. Informatie hierover (en natuurlijk uw stempas) ontvangt u automatisch via de post. Op woensdag 16 maart wordt in de late avond de voorlopige uitslag bekendgemaakt. Op 21 maart wordt in het duidingsdebat de definitieve uitslag besproken en op 29 maart wordt afscheid genomen van de huidige raad. Woensdag 30 maart wordt vervolgens de nieuwe raad geïnstalleerd. Deze tijd vinden er om de nieuwe raadsleden zo goed mogelijk in te werken ook bijeenkomsten plaats in het kader van het startprogramma.

Tot slot
Voor meer informatie over bovenstaande campagneactiviteiten, vergaderdata en meer verwijzen wij u graag door naar www.nieuwegeinseraad.live/kalender. Verder kunt u van alle nieuws rondom de gemeenteraad op de hoogte blijven via de gebruikelijke kanalen: Facebook (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en de website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk