De gemeente vraagt uw reactie op de visie klimaatadaptatie

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland worden in elk geval extremer. Zo krijgen we te maken met heftigere regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse dagen en nachten.

Voorbeeld gevolgen Nieuwegein
De bui in 2010 gaf schade aan woningen met een souterrain in de Wierselaan. Hier is inmiddels een extra regenwaterriool aangelegd. Voor het overige heeft de regenval tot nu toe slechts in beperkte mate overlast gegeven. Op grond van de gemeentelijke wateroverlastkaart (testbui 100 mm) is berekend dat indien zo’n regenbui over de hele gemeente valt, de schadekosten aan gebouwen (maximaal) vele miljoenen euro bedragen. Er zal ook schade optreden aan andere objecten, zoals infrastructuur. In de praktijk echter zal een dergelijke bui slechts over een deel van de gemeente vallen.

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren investeert gemeente Nieuwegein nu al in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet ‘klimaatadaptatie’ en dit doen we niet alleen maar samen met de partners in de stad en de regio.

De gemeente Nieuwegein: ‘Inmiddels is er veel gedaan. De gemeente Nieuwegein heeft in 2014 zowel de landelijke als de regionale Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie ondertekend. De gemeente draagt daaraan bij door in de openbare ruimte maatregelen te nemen die een gebied klimaatbestendig en waterrobuust maken. Een goed voorbeeld hiervan is het project ‘Betere Buurten.’ Ook is er een uitvoeringsprogramma gemaakt met daarin onze aanpak voor de komende vier jaar en is er een inspiratieboek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen.’

Reageren
De gemeente Nieuwegein nodigt de bewoners en alle andere partijen in de stad uit om een reactie te geven op de visie. De visie en het uitvoeringsprogramma kunt u hier downloaden. Uw reacties kunt u tot uiterlijk 13 augustus 2018 sturen naar klimaatadaptatie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!