De Boer op ……..

Het jaar 2003 is door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij, met als doel het behoud van ons landelijk cultureel erfgoed publiekelijk aandacht te geven. De Historische Kring Nieuwegein, gevestigd in een gebied met een oude agrarische historie, onderschrijft van harte het belang van het behoud van historische boerderijen en wil daaraan graag een bijdrage leveren.

Daarom ging de Kring “De Boer op…….” en ontplooide diverse activiteiten met als oogmerk het publiek te betrekken bij en te informeren over de agrarische geschiedenis van de oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk, nu de gemeente Nieuwegein. Enkele van die activiteiten zijn: In het kwartaalblad Cronyck de Geyn van april a.s. krijgt de geschiedenis van de middeleeuwse boerderij Zuilenstein, die op het grondgebied van het vroegere Jutphaas staat, als hoofdartikel alle aandacht.

In het Historisch Museum Warsenhoeck staan in de maanden april tot en met oktober exposities opgesteld, die betrekking hebben op het thema boerderijen. Getoond worden maquettes van historische Nieuwegeinse boerderijen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen, foto’s, plattegronden, tekeningen en bouwhistorische bijzonderheden (o.a. van de boerderijen Zuilenstein en Vee en Bouwlust).

De opening van de tentoonstellingen “DE BOER OP…..” zal plaatsvinden op zondag, 13 april 2003 om 15.00 uur in het Historisch Museum Warsenhoeck, Geinoord 12 in Nieuwegein.

De heer Ben Seijger, bewoner van de kort geleden gerestaureerde historische hofstede Zuilenstein aan de Nedereindseweg te Nieuwegein zal de tentoonstelling openen.

De exposities konden worden gerealiseerd door de medewerking en bijdragen van:

• Het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem

• Mevrouw Hetty van der Mark

• De heer Ben Seijger

• Rabobank Nieuwegein

• Leden van de Historische Kring Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk