De begrotingsraad als opmaat naar de verkiezingen

Na het vaststellen van de gemeentebegroting 2010 is enige reflectie op de afgelopen raadsperiode op zijn plaats. In deze periode kijken we vooruit naar de periode na maart 2010, maar doen dat vanuit het perspectief van 4 jaar deelname aan dit college. De VVD heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het laag houden van de lasten. De OZB wordt behoudens inflatiecorrectie niet verhoogd. In de gehele periode zijn de lasten voor de burger beperkt gebleven, zowel in relatie tot buurgemeenten als in ontwikkeling van het tarief. De VVD heeft de deur naar belastingverhoging deze periode met succes gesloten gehouden. Gelukkig hebben we meer partijen in de raad van de noodzaak hiertoe weten te overtuigen. De afgelopen jaren is de afvastoffenheffing omlaag gebracht doordat de reiniging is samengegaan in RMN. Door een gunstige aanbesteding van de verwerking van afval bij AVR kan in de toekomst deze heffing verder omlaag. De VVD verzocht om meer activiteiten bij RMN onder te brengen ivm kostenbesparing. Het college onderzoekt de mogelijkheden.In de afgelopen raad is een start gemaakt met hondenpoepbeleid zonder belastingen te verhogen. Een beleid waarbij voorzieningen geboden worden om poep op te ruimen. Wat de VVD betreft ook een dwingend appel aan hondenbezitters. Laat de speelveldjes met rust. Gedrag verander je daarnaast met Pakkans X Sanctie. Gedurende een jaar wordt een extra toezichthouder benoemd. Een illegale hondendrol kost 90 Euro. Extra handhaving en toezicht op straat is een speerpunt van de VVD. De afgelopen 4 jaar hebben we daarin flinke stappen gezet. Extra wijktoezicht, hekken rond scholen en ondernemers en winkeliers die samen veilig ondernemen. Er is daarnaast een vernielingsbarometer tot stand gekomen. Wij vinden dat burgers recht hebben om te weten wat het kost en wat er gesloopt wordt. Bewustwording van de waarde van gemeenschapseigendommen die we samen allemaal betalen is voor ons een eerste stap naar mentaliteitsverandering.De VVD heeft in de begrotingsbehandeling gevraagd om aandacht voor een interessant initiatief van de Bibliotheek. Zij willen graag een aantal ICT werk en ontmoetingsplekken voor studenten, kleine zelfstandige ondernemers en starters realiseren. In het toekomstige Stadshuis waarin Bieb, Uwv, en afdeling werk en inkomen onder 1 dak zitten, een hele interessante voorziening. Het college gaat hierover in gesprek met het bibliotheekbestuur.Voor de VVD is vrijheid een groot goed. In mei zijn wij 65 jaar bevrijd. Dat verdient extra aandacht. Wij hebben een amendement ingediend en verzocht om een bevrijdingsfestival mede mogelijk te maken. De raad omarmde dit voorstel met een grote meerderheid.Tijdens de begrotingsraad zijn diverse voorstellen om belasting te verhogen of reserves verder aan te spreken van o.a. D-66 ten behoeve van sportvoorzieningen en plastic afvalinzameling verworpen. Wij denken dat het nu niet verstandig is om de burger met extra lasten te confronteren.Johan GadellaFractievoorzitter VVD Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren