D66 stelt revolving funds voor om ambities waar te maken

Op donderdag 3 november 2016 vonden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad van Nieuwegein. Het moment waarop de ambities zoals verwoord in de kadernota teruglezen in een begroting voor 2017.

Onze bijdrage voor deze algemene beschouwingen kunt u hier nalezen. Wij hebben hierin vooral ingezoomd op een aantal voor ons belangrijk onderwerpen:

Klimaat

Zo moeten we nú en niet pas morgen gaan werken om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Dat begint ook bij het perspectief van onze gemeenteraad. En om dan slechts €10.000 hiervoor te reserveren, vinden we niet passen bij de urgentie.

Wel valt ons op dat de verhouding tussen de investering die we doen in de routekaart klimaatneutraal en die van stadspromotie ons inziens uit balans is. We hebben 10x minder budget om onze stad klaar te maken voor de toekomst. Of 10x meer budget om onszelf in de etalage te zetten. Structureel!
– fractievoorzitter Erik van de Voort

Revolving funds

Revolving funds zijn reserves binnen de gemeentelijke algemene reserve die gekoppeld zijn aan specifieke beleidsdoelstellingen. Deze fondsen kunnen door de stad aangesproken worden om mee te bouwen aan onze ambities. De opbrengsten die als afbetaling terugvloeien in het fonds, kunnen opnieuw aangewend worden voor nieuwe initiatieven voor deze doelstelling. Zo blijft de algemene reserve op peil, worden (financiële) belemmeringen weg genomen en worden onze ambities gerealiseerd.

We zijn blij dat wethouder Stekelenburg positief heeft gereageerd op onze gedachte om een revolving fund op te richten. Hij heeft toegezegd hier binnenkort met ons over in gesprek te gaan.
– fractievoorzitter Erik van de Voort

Historie beter op de kaart

Nieuwegein heeft een rijk verleden, dat niet altijd bekend is bij onze inwoners en bezoekers. D66 is dan ook blij met de samenwerking tussen onze drie musea en de verbetering van de bewegwijzering.

Wat D66 betreft moeten deze acties ook leiden tot meer bezoekers. Immers, historie bindt inwoners aan hun stad.
– fractievoorzitter Erik van de Voort

Voorop lopen in digitale ontwikkelingen

Het valt D66 op dat we aan de ene kant een ‘innovatiebehoefte’ hebben, terwijl we aan de andere kant slechts datgene (en niet meer) doen dan wat de wet van ons verwacht. Dat is wat ons betreft  te beperkt. Gezien de samenstelling van onze gemeente, lijkt het ons zinvol om voorop te lopen als het gaat om de toegankelijkheid en veiligheid van onze digitale dienstverlening.

D66 roept het College op om de digitale ‘innovatie’ meer te richten. Bijvoorbeeld door voorop te lopen in de discussie wie eigenaar is van de persoonsgegevens in onze basisregistraties.
– fractievoorzitter Erik van de Voort

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk