D66 Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht: ‘Nu beginnen met bouwen in Rijnenburg’

Te veel mensen kunnen geen woning vinden en we hebben nog maar een paar jaar om de klimaatcrisis tegen te gaan. ‘Deze twee crisissen zijn te groot om het potentieel van Rijnenburg links te laten liggen’ aldus de D66 Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht in een gezamenlijke verklaring. Daarom presenteren zij samen een plan om zo snel mogelijk (over 5 jaar) te starten met de bouw van de eerste 2.500 huizen.

Bij beeld boven: Voor de fasering is een groeimodel voorstelbaar tussen de scenario’s. Maar de mogelijkheden voor fasering is sterk afhankelijk van enerzijds het eindbeeld waar naar toe wordt gestreefd en van anderzijds de fasering van mobiliteitsmaatregelen in de regio Utrecht die ook randvoorwaardelijk zijn voor grootschalige ontwikkeling van Rijnenburg.

In de regio is een grote vraag naar huizen, ook Nieuwegein is gebaat bij de ontwikkeling van het gebied. Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek door de gemeente Utrecht blijkt dat zo’n 2.500 huizen al gebouwd kunnen worden zonder dat daarvoor grote investeringen nodig zijn. Het bestaande wegennet is daarvoor toereikend.

D66: ‘Wij willen dat die huizen in het zuidelijkste puntje in de polder tegen IJsselstein aangebouwd gaan worden. Daarmee wordt de stadskern van IJsselstein versterkt met een wijk met zo’n 5.000 inwoners. Later kan daar een grootschalig nieuw stadsdeel Rijnenburg tegenaan gebouwd worden.’

Het plan van de D66 in Nieuwegein is samen te vatten in drie onderdelen:

  1. Nu 2.500 woningen bouwen – Duurzaam en betaalbaar in het zuiden van Rijnenburg
  2. Verder ontwikkelen van energielandschap – In het noorden van Rijnenburg
  3. Schone Nedereindseplas – Kans om recreatieve natuur toe te voegen en te verbinden

Het belang van bouwen in Rijnenburg voor Nieuwegein
In Nieuwegein zijn de afgelopen jaren al veel bouwplannen gemaakt en gerealiseerd. Zo wordt gebouwd aan de duurzaamste binnenstad van Nederland. Ook is de nieuwe wijk Rijnhuizen volop in aanbouw. In totaal komen er bijna 6.000 woningen bij in Nieuwegein. Wat niet genoeg is om aan de woningvraag te voldoen.

Tegelijkertijd hechten Nieuwegeiners ook aan het groen en ruimte in de stad. Ze maken zich in toenemende mate zorgen over de leefbaarheid van hun stad, hun wijk, hun straat. ‘Juist daarom is het belangrijk om regionaal naar de woningbouw mogelijkheden te kijken. Rijnenburg is uitstekend geschikt om hier invulling aan te geven. Bovendien leidt woningbouw tot mogelijkheden om de Nedereindseplas te saneren en om te investeren in betere fietsverbindingen en openbaar vervoer.’

Integrale aanpak
D66 wil dat de enorme polder Rijnenburg ingezet wordt voor de combinatie van zowel een energielandschap met windmolens en zonnevelden, een grote stadswijk met tot wel 40.000 woningen, recreatie en nieuwe natuur. D66 Utrecht vindt dat de ontwikkeling van Rijnenburg door één wethouder moet worden opgepakt. Nu is het nog zo dat de plannen ruimtelijke ordening en energie door twee verschillende wethouders worden gemaakt. Echter is het beter om één groot plan te maken voor woningbouw, de energieopgave, OV-infrastructuur en recreatieve natuur. Dat is goed voor de samenhang en de snelheid van realiseren.

Deze plannen moeten ook in samenhang worden ontwikkeld met de plannen voor nieuwbouw bij Westraven en in de A12-zone. Het nieuwe college van Nieuwegein zal intensief moeten samenwerken om de kansen te benutten.

D66 lijsttrekkers in polder Rijnenburg: Maarten Koning (Utrecht), Tom Verhoeve (Nieuwegein) en Joeri Eijzenbach (IJsselstein)

D66 Nieuwegein is afgelopen zaterdag op werkbezoek geweest in Rijnenburg. Lijsttrekker Tom Verhoeve ging met zijn collega lijsttrekkers uit Utrecht en IJsselstein op pad in de polder om daar met belanghebbenden te praten over de mogelijkheden die dit gebied te bieden heeft.

‘Voor Nieuwegeiners en iedereen in onze regio is de bouw van huizen in polder Rijnenburg goed nieuws. De vraag naar betaalbare huizen in en rond Nieuwegein is schreeuwend hoog. Juist Rijnenburg leent zich voor een combinatie van wonen, energieopwekking en recreatieve natuur. Dit moeten we samen doen‘, aldus Verhoeve.

Bekijk hier de gezamenlijke visie van D66 Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein op woningbouw in Rijnenburg-Zuid en IJsselveld-West

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk