D66 Nieuwegein en de verkiezingen

Over vier maanden hebben we de verkiezingen voor de gemeenteraad weer achter de rug. De vier jaar Paars beleid zijn omgevlogen, en nu komt het moment naderbij dat de kiezers hun oordeel zullen geven. D66 Nieuwegein kijkt hiernaar uit. ‘De keuze voor een programmacollege brengt de verantwoordelijkheid met zich mee dat je als deelnemende partij aan het College van B&W direct aangesproken wordt op het gevoerde beleid, en dat is maar goed ook’, aldus de D66 Nieuwegein.

Natuurlijk past de bescheidenheid dat al het goede beleid niet alleen tot stand is gebracht door de inbreng van de Collegepartijen, maar dat dit zeker ook is beïnvloed door de inbreng van de oppositiepartijen. In haar

nieuwe Algemene Beschouwingen Beleidsbegroting 2002 zet de D66 Nieuwegein uiteen hoe ze de komende 4 jaar de inwoners van Nieuwegein wil bedienen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk