CU/SGP, VSP en GroenLinks dienen tegenbegroting in

De fracties van ChristenUnie/SGP, GroenLinks en de Verenigde Senioren Partij (VSP) hebben na het verschijnen van de begroting 2014 van de gemeente Nieuwegein de handen ineen geslagen en hebben gezamenlijk een tegenbegroting in elkaar gezet die zij bij de algemene beschouwingen op 6 november aanstaande als amendement in zullen dienen. De tegenbegroting van de drie partijen schrapt een groot deel van de geplande bezuinigingen op zwembad Merwestein, de drie musea, onderhoud in de stad en op verschillende subsidies. De partijen zullen hun tegen begroting met alle cijfers tijdens de raadsvergadering van vanavond (6 november 2013 en het bengint om 16.00 uur) indienen. Klik hier voor een overzicht van de ombuigingen die voorgesteld worden.

De drie partijen zijn geschrokken van het gebrek aan visie die in de voorgestelde begroting van het college van burgemeester en wethouders naar voren komt. De partijen vinden dat er geen duidelijke keuzes zijn gemaakt en dat er gewoon met een grote kaasschaaf is gewerkt.

Martin Monrooij van de ChristenUnie/SGP verwoordt het zo: “Wij hadden verwacht dat het college duidelijke keuzes zou maken bij de bezuinigingen. Welke voorzieningen willen we nog wel of niet binnen de grenzen van de gemeente Nieuwegein? Welk lastenniveau hoort daar bij? Nu liggen er voorstellen die nauwelijks onderbouwd zijn en die het volgende college volledig mag oplossen. En dat terwijl het huidige college zegt dat ze niet over hun graf heen willen reageren. Die redenering klopt dus niet. Het nieuwe college zal in 2014 hard aan het werk moeten gaan.”

Erna Kotkamp van GroenLinks: “Voor ons is het erg belangrijk dat de bezuinigingen op het groen en het onderhoud van de stad niet doorgaan. Ook willen we dat een aantal vrijwilligersorganisaties minder hard getroffen worden. Deze organisaties doen belangrijk werk voor en door onze inwoners. Dit is bij uitstek iets dat je zou moeten faciliteren als je je als overheid wil terugtrekken. Ook geeft onze begroting ruimte minder te bezuinigen op milieumaatregelen. Voor GroenLinks zijn dat belangrijke punten.”

Het college van B&W voert in hun begroting ook voor ruim € 1,5 mln bezuinigingen op bij onderwerpen waarvan het nog volstrekt onduidelijk is of daar wel bezuinigingen op mogelijk zijn zoals efficiency- en inkoopvoordelen, leegstand scholen en bezuinigingen die worden aangedragen uit gesprekken met inwoners van onze stad. Daarnaast wil het college ook op het ambtenarenapparaat bezuinigen.

Herman Troost van de VSP: “We zijn uiteraard blij dat het college kritisch kijkt naar de eigen organisatie, maar gezien alle taken die op de gemeente af komen rondom transities, denken wij dat een bezuiniging van € 750.000,= op het ambtelijk apparaat niet strookt met alle plannen die het college heeft. Ook bezuinigingen op niet concrete onderwerpen zoals efficiency en inkoop zijn heel lastig in te vullen. Het is immers al de 5e keer in Nieuwegein dat er bezuinigd gaat worden en bij al die keren is er ook fors naar de ambtelijke organisatie gekeken.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren