Crisisoefening Deining en doorbraak: Lekdijk bij Fort Vreeswijk ingepakt

Vandaag hebben medewerkers van De Stichtse Rijnlanden samen met militairen een stuk van de Voorhavendijk in Nieuwegein, ter hoogte van Fort Vreeswijk, ingepakt. Dat gebeurde in het kader van de crisisoefening Deining en Doorbraak. Vanochtend ontdekten twee leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden bij hun inspectie de (fictieve) afschuiving met beschadiging aan de grasmat. Ook bleek de dijk (zogenaamd) te laag. De dijk werd daarom opgehoogd met behulp van bigbags en met een zeil, zandzakken en palen beschermd tegen het hoge water.

Vandaag oefenen zo’n 180 medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Defensie langs de Lekdijk. Bij Fort Honswijk in Schalkwijk (gemeente Houten) werd een Chinookhelikopter van Defensie ingezet om bigbags te transporteren naar een wel (door de dijk lopend water). Nog tot 24.00 uur vannacht wordt Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven geïnspecteerd door leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden. Ze zijn te herkennen aan hun fluorescerende hesjes met ‘Dijkbewaking’ en lopen zowel op als naast de dijk door de weilanden. Totaal doen deze week meer dan tweehonderd medewerkers van De Stichtse Rijnlanden mee aan de oefening.

1147 kilometer rivierdijken
De oefening ‘Deining & Doorbraak’ duurt een week. Op maandag startte de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de vijf deelnemende waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.

Gedeeld systeem
De oefening werkt naar een climax toe, op vrijdagmiddag is de oefening afgelopen. Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda.

Waterschap, Veiligheidsregio, Rijkswaterstaat Oost Nederland en Defensie
De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM). Daarin werken de waterschappen Drents-Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Stichtse Rijnlanden en Rivierenland intensief samen. In de oefening zijn ook de veiligheidsregio’s Gelderland Midden, Utrecht, IJsselland en Noord –en Oost Gelderland betrokken, net als Rijkswaterstaat Oost Nederland (Watermanagementcentrum Nederland & Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging) en het ministerie van Defensie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren