Coronacrisis kost de gemeente veel geld

Niet alleen ondernemers zijn getroffen door de pandemie. Ook de gemeente Nieuwegein moet alle zeilen bijzetten om het huishoudboekje op orde te houden. Woensdag 20 mei zal de brief van de burgemeester aan de gemeenteraad van Nieuwegein behandeld worden. ‘Het is in deze onzekere tijden lastig om ver vooruit te kijken. De komende periode gaan college en raad daarom op meerdere momenten met elkaar in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke financiën’ aldus de gemeente Nieuwegein.

In deze brief wordt de impact uiteengezet die het Coronavirus heeft op de gemeentelijke organisatie en de begroting voor volgend jaar. In de uitvoering laat de begroting 2020 een aanzienlijk aantal afwijkingen zien als gevolg van de coronacrisis.

Afval
Er is veel meer grof vuil aangeboden of gedumpt op straat en is het druk op het afvalstation. Dit heeft tot meerkosten geleid voor de inzameling en afvoer van tonnages afval. Tot eind april bedroegen de kosten voor de afvalinzameling (incl. verkeersregelaars bij het afvalstation) € 41.000. Dit zal nog verder oplopen.

Afval gedumpt aan de Schakelstede

Ondersteuning aan zelfstandigen
De belangrijkste uitgaven zijn de uitgaven die gedaan zijn om de rijksmaatregelen uit te voeren als onderdeel van het steunmaatregelenpakket van het kabinet (de TOZO). Het Rijk heeft toegezegd deze maatregelen, inclusief de uitvoeringskosten, volledig te compenseren. Tot op heden is ruim € 4,0 miljoen, conform de beschikking van het Rijk, op voorschotbasis overgemaakt aan de WIL voor de TOZO regeling. Inmiddels is hiervoor (peildatum 7 mei 2020) ruim € 3,7 miljoen uitgekeerd.

Maatschappelijke voorzieningen die gesloten zijn
Merwestein, de KOM, de bibliotheek en de buurtpleinen zijn lange tijd gesloten, terwijl veel vaste lasten doorlopen. Het college van B&W verwacht bij deze maatschappelijke partners een financieel effect door een gebrek aan inkomsten.

Merwestein heeft, door de sluiting, te maken met substantiële financiële effecten. De afwaardering van de aandelen, zal zichtbaar worden in de jaarrekening van de gemeente.

Door de KOM wordt aangegeven dat in maart sprake is van een verlies van € 93.000 en in april van € 117.500 voor de stichting. Daarnaast is bij de Horeca BV sprake van een verlies van € 44.500 in maart en € 95.000 in april. Het totale verlies voor stichting en horeca tezamen tot eind april bedraagt derhalve € 328.000. Door de KOM is NOW aangevraagd voor zowel de stichting als de horeca. Ook heeft zij TGOS (Tegemoetkoming Schade Covid 19) aangevraagd.

De bibliotheek is vanaf 14 maart gesloten geweest. Vanaf 11 mei is de bibliotheek weer geopend voor het lenen en inleveren van boeken. In de maand april was er een terugloop in inkomsten te zien. De daling van de gebruikersinkomsten in april bedroeg € 3.000 en er was sprake van € 1.000 lagere inkomsten uit verhuur ruimte en rechtswinkel. De verwachting is dat de verlaging van de gebruikersinkomsten ook na opening van bieb zichtbaar blijven, omdat bijeenkomsten e.d. nog niet georganiseerd kunnen worden. Er is op dit moment nog geen inschatting te maken over het eventuele terugloop in ledenaantal door de sluiting.

Het college beschouwt deze voorzieningen als cruciaal voor de Nieuwegeinse sociale infrastructuur. Voor zover dergelijke lasten niet door het Rijk gecompenseerd worden, beschouwen we deze als onvermijdelijke incidentele kosten.

Bedrijfsvoering
De gemeente Nieuwegein heeft in korte tijd nagenoeg de gehele organisatie omgezet naar digitaal werken. Dat heeft € 60.000 aan investeringen met zich meegebracht. Verwachten wordt ook lagere uitgaven binnen de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor catering en reiskosten. We weten echter nog niet of dat toereikend is om de hogere uitgaven te dekken. Daarnaast worden extra kosten gemaakt om het live streamen van raadsvergaderingen mogelijk te maken.

Minder inkomsten
Er zijn ook een aantal tegenvallers in de inkomsten. De grootste effecten worden verwacht in de parkeerexploitatie omdat de parkeergarages veel minder bezet zijn. De parkeeropbrengsten waren in de maand april circa 40% lager dan geraamd. Als deze lijn zich tot en met september voortzet dan gaat het om een bedrag van bijna € 1,8 miljoen aan minder inkomsten uit parkeren.

Lees hier de hele brief die woensdag 20 mei behandeld wordt in de Avond van de Raad. Deze is die dag vanaf 20.00 uur live te volgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!