Convenant met de Belastingdienst, Politie, OM

Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de inhoud van een convenant tussen Belastingdienst, Politie en het Openbaar Ministerie om de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelegingen te verbeteren.De convenantpartners willen graag de samenwerking versterken in de aanpak van particulieren of ondernemers die regels en wetten niet zo nauw nemen of overheidsoptreden belemmeren. Met de ondertekening van dit convenant wordt deze samenwerking en meer informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners mogelijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren