Conferentie aanpak meisjesbesnijdenis

Politici, bestuurders, jeugdartsen, maatschappelijk werkers, beleidsmakers. Ze kwamen bijeen op 26 november in het Stadshuis voor de landelijke conferentie over meisjesbesnijdenis. Doel? Kennis vergroten over deze vorm van kindermishandeling, maar vooral ook uitwisselen wat er nodig is om meisjesbesnijdenis op te sporen en tegen te gaan. Een middag met veel betrokken aanwezigen onder leiding van Amma Asante.

Meisjesbesnijdenis is volgens Nederlandse wetgeving strafbaar. ‘Controle is preventie’, zei wethouder Hans Adriani van o.a. Volksgezondheid op de conferentie. Hij benadrukte dat het nieuwe regeerakkoord kansen biedt om meisjesbesnijdenis actief op te sporen en aan te pakken. Er gebeurt al veel met voorlichting door sleutelfiguren, gaf hij aan. Sleutelfiguren zijn mensen uit eigen kring en cultuur van mensen uit gebieden waar meisjesbesnijdenis veel voorkomt.

Andere sprekers die middag waren parlementariër Nine Kooiman en wethouder Helen van den Berg van o.a. Jeugdzorg. Nine Kooiman onderstreepte het belang van vroegtijdig signaleren. Hoe voorkomen? Vanuit de aanwezigen in de zaal klonk de roep om een wetwijziging om te regelen dat kinderen ook zonder toestemming van hun ouders medisch onderzocht mogen worden. Wethouder Helen van den Berg bracht het belang van deskundigheidsbevordering onder kinder- en huisartsen naar voren. Niet alleen kinderen in de leeftijd van 0-4, maar ook in de leeftijd van 4-19 zouden in medisch onderzoek meegenomen moeten worden.

Tijdens diverse workshops gingen de aanwezigen in gesprek met elkaar. Duidelijk werd wie er allemaal een rol spelen om meisjesbesnijdenis te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Zo werden genoemd: het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), de GGD, jeugdartsen, gynaecologen, huisartsen, verloskundigen, schoolartsen, leerkrachten, politie, OM. Aanbevelingen die naar voren kwamen, richtte zich op coördinatie van preventie (bijvoorbeeld bij de GGD), samenwerking tussen organisaties en het inzetten van voorlichters eigen taal en cultuur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren