Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen

Per 1 augustus 2008 is de nieuwe wet op de voorzieningen planning VO van kracht. Scholen hebben grotere planningsvrijheid bij hun onderwijsaanbod in de regio en een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid. Binnen een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) werken scholen voor Voortgezet Onderwijs samen om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de vraag van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden in de regio (MBO, bedrijfsleven).
De VO-scholen van de regio Utrecht Zuid hebben gezamenlijk een concept RPO opgesteld. Voordat dit concept definitief kan worden vastgesteld, kunnen de betrokken gemeenten zich over het concept uitspreken in een Op Overeenstemming Gericht Overleg. De gemeente Nieuwegein heeft dit gedaan en stemt in met het concept RPO. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de gemeente het waardeert dat de scholen onderling tot overeenstemming zijn gekomen en het concept RPO geen oderwijshuisvestingsgevolgen voor de gemeente Nieuwegein heeft.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk