Compostdagen bij ‘Groen Recycling Nieuwegein’

Groen Recycling Nieuwegein aan de Structuurbaan 11 in Nieuwegein houdt de komende twee zaterdagen weer de compostdagen. Op zaterdag 18 en zaterdag 25 november kunnen de inwoners gratis je bladeren (in een aparte zak) en snoei- en tuinafval inleveren. Als dank ontvang je gratis compost, perfect om je tuin op te fleuren! Het groene reststoffencentrum bij Van Wijk Nieuwegein aan de Stuctuurbaan 11 in Nieuwegein is een modern ingericht recyclingbedrijf, gericht op zowel aanbieders van ‘afval’ als afnemers van duurzame eindproducten. Iedereen is welkom tijdens de openingsuren.

Duurzame verwerking van groene reststoffen
De hoofdactiviteit van Groen Recycling Nieuwegein is het innemen van groene reststoffen en deze verwerken tot herbruikbare eindproducten, zoals KEUR-compost, houtsnippers en basismateriaal voor biobased producten zoals bijenhotels, hectometerpaaltjes en oeverbeschoeiing. Hiertoe is Groen Recycling Nieuwegein een samenwerking aangegaan met Circulus. Daarnaast hebben zij nog een aantal nevenactiviteiten en samenwerkingsverbanden voor het creëren van biomassa.

Over de locatie van Groen Recycling Nieuwegein
De modern geoutilleerde 2,5 hectare grote locatie is voorzien van alle conform milieuwet benodigde voorzieningen, zoals volledig vloeistofdichte vloeren en keerwanden en een opvangbassin voor het regen- en proceswater van het hele terrein. Daarnaast beschikken zij over een weegbrug en een beregeningsinstallatie om het opwaaien van stof en intensivering van het proces te voorkomen.

Op het terrein zijn altijd minimaal een mobiele overslagkraan, een zware shovel, diverse zeefmachines, een verkleinmachine en een ril omzetmachine aanwezig. Iedereen is welkom. Kijk voor meer informatie op de website van het bedrijf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk