Column SportID van de week: ‘Meer bewegen!‘

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner en op De Digitale Stad Nieuwegein. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan gastcolumnist Simon Brouwer, docent lichamelijke opvoeding op het Oosterlicht College: ‘Meer bewegen!’

Simon Brouwer: ‘Ik zal beginnen mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Simon Brouwer, 38 jaar en inmiddels 13 jaar werkzaam als docent lichamelijk opvoeding op het Oosterlicht College. Daarnaast ben ik procesbegeleider bij Leer-bewegend en MonkeyMoves School om meer beweging in de reguliere schooldag te implementeren.’

‘Afgelopen meivakantie liepen wij door een plaatsje in Kroatië, waar het ons opviel dat er zoveel speel- en beweegpleintjes waren. Hierdoor kwamen we in gesprek over bewegen in het algemeen in Nederland. Als kind heb ik vroeger het geluk gehad dat mijn vader zelf ook docent lichamelijke opvoeding was, dus bewegen was voor ons heel normaal. Maar hoe normaal is dat tegenwoordig?’

‘Uit onderzoek (2021) blijkt dat ongeveer 60% van de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijn van 1 uur per dag matig intensief bewegen. Dit percentage neemt drastisch af in de puberteit. Slechts 36% voldoet nog aan deze norm! Per jaar in de puberteit neemt dit percentage met 7% af.’

‘Natuurlijk is deze afname te verklaren. Er komen andere interesses, er moet aan school gewerkt worden, er worden bijbaantjes gezocht om geld te verdienen en een vriendje of vriendinnetje neemt ook de nodige tijd in beslag.’

‘Maar waar problemen zijn, moet er ook gekeken worden naar oplossingen. Alle bovengenoemde punten om niet te kunnen bewegen vinden plaats in de vrije tijd, buiten school. Wat nou als we gewoon meer gaan bewegen tijdens school? Is 2x een pauze van hooguit 20 minuten niet wat kort, wanneer je vervolgens weer uren achter elkaar achter een tafeltje moet zitten? Ik zie mogelijkheden in langere pauzes met uitdagende beweegmogelijkheden en naschools een vrijblijvend aanbod met een beweegprogramma.’

‘De beweegmomenten van tieners bestaan nu vaak uit het naar school toe lopen of fietsen en in de middag de tegenovergestelde route. Afhankelijk van de woonplaats halen de meeste tieners dit uur matig intensief bewegen dan niet. Wat nou als we elke les even de tijd maken om 5-10 minuten te bewegen? Deze afwisseling tussen spanning en ontspanning heeft tevens een positieve invloed op het cognitieve als het sociaal-emotionele aspect. Leerlingen zullen meer plezier beleven aan de les, zich weer kunnen focussen op de leerstof en hierdoor vergroot de motivatie voor school. Als docent heb ik al meerdere collega’s meegenomen in deze denkwijze en die passen dit inmiddels met succes toe.’

‘Dan hebben we natuurlijk ook de ouders nog die hierin een voorbeeldfunctie hebben. Ik zie regelmatig ouders die hun kind naar school brengen met de auto, wanneer het wat regent. Ontnemen we dan niet de weinige beweegmomenten van deze kinderen? Met de huidige benzineprijzen is de aanschaf van een regenpak een prima investering lijkt me.’

‘Wanneer bewegen binnen het gezin als normaal wordt gezien, dan zullen onze kinderen dit hopelijk ook weer overdragen aan de volgende generaties. Laten we beginnen met in de spiegel kijken en onszelf de vraag te stellen: beweeg ik genoeg?’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk