Katern

Column SportID van de week: ‘Hoe ontwikkelen kinderen een goede motoriek?’

Elke week schrijft één van de medewerkers van SportID Nieuwegein een column in De Digitale Nieuwegeiner en op pen.nl. En zoals dat kán en mág bij een column kan en mag de medewerker, zonder een blad voor de mond te nemen, zijn of haar (al dan niet gepeperde) mening geven over dat wat opvalt, blij maakt of juist irriteert.

Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches en sportpark manager van Nieuwegein, zichtbaar in hun oranje zwarte trainingspakken en altijd bezig om iedere inwoner van Nieuwegein te verleiden om in beweging te komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Deze week valt de eer te beurt aan Frouke Kleijn, buurtsportcoach: ‘Hoe ontwikkelen kinderen een goede motoriek?’ Deze week is het de Week van de Motoriek, dit jaar met het thema ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Frouke: ‘Lange tijd werd gedacht dat zo-veel mogelijk trainen je automatisch een betere atleet maakt. Dat is niet waar. Onderzoek vanuit het ‘Athletic Skills Model’ (ASM) toont aan dat kinderen betere bewegers worden als zij meer sporten tegelijk beoefenen, ook wel ‘Multisport’ genoemd. Kinderen worden steeds jonger lid van een sportvereniging. Dat is een goede zaak, maar het risico bestaat dat kinderen al vroeg op één specifieke sport de focus leggen. Wanneer een kind actief is in een bepaalde sport, wordt er steeds vaker beroep gedaan op hun vrije tijd. In sommige sporten wordt twee keer in de week trainen plus een wedstijd spelen al snel de norm. Door steeds intensievere sportbeoefening is er weinig tijd voor andere vormen van sport en beweging. Daarnaast krijgen kinderen hierdoor sneller last van sportblessures. Na de leeftijd van 14 jaar stoppen veel van deze kinderen met sporten vanwege de blessures of een jarenlang onvermogen om er nog van te genieten.’

‘Volgens Geert Savelsbergh (hoogleraar Bewegingswetenschappen) en René Wormhoudt (fysiotherapeut en trainer van het Nederlandse elftal) geldt: hoe meer bewegingservaringen kinderen op doen, hoe beter. Vanuit hun Athletic Skills Model worden sportclubs en het bewegingsonderwijs geholpen om van kinderen weer goede bewegers te maken. ASM is een model waarmee de brede motorische ontwikkeling van kinderen kan worden gesimuleerd. Om kinderen weer goed te laten bewegen, moeten ze in aanraking komen met alle grondvormen van bewegen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen, maar missen vaak de grondvormen om dit goed uit te voeren, zoals met rennen, klimmen, springen, vangen of balanceren. Het ASM stimuleert en ontwikkelt deze vaardigheden, bijvoorbeeld door een vroege introductie van diverse sporten en het gebruik van verschillende spelvormen en sportieve activiteiten. Ook pakt het ASM direct veelvoorkomende problemen van overbelasting en uitval aan. Hierdoor worden kinderen breed en veelzijdig opgeleid, waardoor zij tijdens trainingen en wedstrijden niet telkens dezelfde bewegingen uitvoeren.’

‘Voldoende afwisselende beweging vanaf jonge leeftijd is dus essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Gevarieerd bewegen bevordert de motorische vaardigheden van kinderen. Motoriek betekent: ‘het vermogen om te bewegen’. Het is belangrijk dat kinderen een fijne motoriek ontwikkelen die de basis vormen van dagelijkse bewegingen. Bovendien heeft beweging een positieve invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind.’

‘De motoriek van kinderen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Jonge kinderen met een motorische achterstand hebben ook in de late kinderjaren en op volwassen leeftijd een verminderde mobiliteit en lopen een verhoogde kans op obesitas.’

‘Het testen van de motorische vaardigheden van een kind wordt op veel scholen al gedaan met MQ Scans. Tijdens de MQ Scan wordt gebruik gemaakt van een compacte beweegbaan, die volgens specifieke instructies en met behulp van standaard materialen uit een gymzaal is opgebouwd. De tijd die een kind nodig heeft om de baan af te leggen, geeft aan of het kind over gemiddelde, boven- of onder gemiddelde motorische vaardigheden beschikt voor zijn of haar leeftijd. De MQ Scan is dus een snelle en gemakkelijke manier om de motorische gesteldheid van kinderen op individueel, klassikaal, school, gemeentelijk en landelijk niveau in kaart te brengen. Door dit te monitoren kan gekeken worden waar knelpunten liggen en kan er tijdig ingegrepen worden.’

‘In Nieuwegein laten acht scholen dit schooljaar gratis MQ-scans uitvoeren door onze buursportcoaches. Zo ondersteunen wij deze scholen in het ontwikkelen van de motorische vaardigheden van de leerlingen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om in te zetten op Multisport. Door middel van het naschoolse aanbod en de vakantie activiteiten bieden wij een verscheidenheid aan sporten en Multisportactiviteiten aan waarin verschillende grondvormen van bewegen terugkomen.’

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Frouke Kleijn via f.kleijn@merwestein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk