Column Herman Troost: ‘Grote en kleine overheden en hun grote en kleine problemen’

Het vertrek van minister van der Steur laat mij verbaasd achter. Dat gaat van zijn geloof dat hij van allerlei zaken niets wist tot en met de omarming van de eerst minister, een keer uit vrije wil en een keer voor de pers. Met zoveel lichaamstaal zegt onze eerste minister dat hij van der Steur nog steeds een warm hart toedraagt. Maar ja zelfs binnen de VVD waar vaak beloftes vergeten worden, kon men nu niet langer wegkijken. De situatie van de minster was, mede dankzij verkiezingstijd, niet langer houdbaar. Het gegeven dat van der Steur gewoon een jokkebrok is, doet er dan kennelijk niet toe. Zolang hij en zijn voorganger maar hun politieke verantwoordelijkheid nemen, is alles zo te zien in orde. Wat er verder speelt of gespeeld heeft,was waarschijnlijk een stevige en illegale vergissing. Dat toegeven, gaat voor de meeste partijen achter de hofvijver een brug te ver.

Onze eigen burgemeester, ook van de VVD, speelt ook regelmatig. Zo was daar het gedoe rondom het schenken van alcoholische drankjes in winkels die daarvoor volgens de horecawet niet voor geschikt zijn. Ja het aantal regels waar een kroegje, restaurant of slijterij aan moet voldoen is belachelijk groot. Dat vinden wij ook. Maar de wet is de wet en die moet gewoon gehandhaafd worden! Burgemeesters zijn overigens voor die handhaving verantwoordelijk!

Nu ligt er weer een aanvraag van Only for Men BV, een 1000 meter grote kledingwinkel voor only men. Zij deden op 6 januari een vergunningaanvraag voor een horeca-exploitatievergunning voor de winkel aan de Raadstede 15 – 19 alhier. Volgens de regels wordt die aanvraag in het Gemeenteblad gepubliceerd en als deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u, gedurende veertien dagen vanaf de datum van inzage legging, in de gelegenheid gesteld, uw zienswijze in te dienen bij de burgemeester. Dat is dan tot en met 8 februari. Toestemming geven voor die vergunning is ook een verantwoordelijkheid van onze burgervaders. Maar dat impliceert wel de noodzaak van een gedegen onderzoek en regelmatige controles achteraf.

Niet handhaven blijkt in Nieuwegein goed te lukken. Nagaan of Only for Men BV personeel de benodigde kennis bezit; de winkel volgens de regels van de wet zal worden ingericht en andere wettelijke voorschriften gevolgd zullen worden, is weer een andere zaak. Dat was overigens bij het eerste alcohol experimentje niet het geval. De toenmalige deelnemende winkeliers moesten hun opleiding nog volgen en hun winkels nog aanpassen.

Misschien zal de Slijterij-organisatie wel weer een geding starten. De overheid zal wel weer een paar advocaten inschakelen. Prima hoor , ware het niet dat de belastingbetaler die juridische hulp ook mag betalen. Dat is trouwens een gewoonte. In conflict met overheden betaalt u dubbel! U begrijpt dat zou niet mogelijk moeten zijn. Maar ja onze overheden verdedigen eerst zichzelf en dan pas de inwoners van ons landje. Maak u geen zorgen. U hoort daar verder niets van tijdens de komende verkiezingscampagne.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk