Collegeakkoord voortvarend uitvoeren!

In de raadsvergadering van 12 mei is het collegeakkoord van VVD, PvdA, CDA en D66 gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Het programma, met als titel “Nieuwegein voor iedereen” geeft aan wat het college in de komende periode voor Nieuwegein en haar inwoners wil bereiken. Het CDA, dat medeauteur is van het collegeprogramma, is uiterst tevreden met de resultaten die zijn bereikt na een constructieve samenwerking met de andere partijen. CDA-fractievoorzitter Van Randwijk: “In het collegeakkoord zijn veel CDA-keuzes opgenomen. De CDA-kiezer kan tevreden zijn met het resultaat. We gaan ons inzetten om, in samenwerking met de andere partijen, het collegeakkoord voortvarend uit te voeren.”

Vanwege de financiële onzekerheid zal de bijdrage vanuit de Rijksoverheid aan de gemeenten afnemen en dat vraagt een verantwoorde aanpak van het gemeentebestuur. Van Randwijk: “Hierdoor wordt het noodzakelijk een degelijk en solide financieel beleid te voeren waarbij kostenreductie en verantwoorde investeringen samen kunnen gaan. Het CDA wil dat de financiën van de gemeente Nieuwegein op orde blijven zonder een lastenverhoging voor de inwoners. Dit collegeakkoord benadrukt dat.”

Voor de komende collegeperiode worden ook investeringskeuzes gemaakt. Het CDA vindt daarbij het arbeidsperspectief van met name jongeren in onze gemeente belangrijk. Van Randwijk: “De Nieuwegeinse jongeren die dit jaar aan hun middelbare school of voortgezette studie beginnen, zijn over enkele jaren de nieuwe arbeids- en beroepskrachten in onze economie. Het is dus belangrijk om in de onderwijskansen van jongeren te investeren en schooluitval tegen te gaan.” Daarbij passen volgens het CDA goede en aantrekkelijke onderwijsfaciliteiten, zoals dit ook in het collegeakkoord overeengekomen is. Het college gaat de vestigingsmogelijkheid van een HBO-onderwijsinstelling onderzoeken zodat het onderwijsaanbod in Nieuwegein wordt uitgebreid.

Voortzetting van het sociaalminima beleid is in het collegeakkoord ook geborgd. Het CDA heeft in de voorgaande colleges een goed minimabeleid kunnen neerzetten dat uitgaat van ondersteuning voor wie dat nodig heeft en activerend voor inwoners die bijvoorbeeld een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Dit college zet dat voort en breidt de mogelijkheden van arbeidsparticipatie verder uit.

Het collegeprogramma benadrukt het belang van sporten en bewegen. Wij gaan investeren met als doel meer inwoners te laten sporten en bewegen en de sportinfrastructuur in Nieuwegein te versterken. Hiervoor komt, op voorstel van het CDA, structureel 350.000 euro beschikbaar. “Ook de Dag van de Sport, een initiatief van onze partij om leerlingen van het voortgezet onderwijs middels clinics bij sport te betrekken, wordt daarbij verder optimaal ingezet”, aldus Van Randwijk.

De gevaren van een ongezonde leefstijl worden de komende periode nadrukkelijker aangepakt. Het CDA is blij dat met name de gezondheids- en sociale risico’s van alcohol en drugs extra aandacht krijgen, omdat het CDA daar voortdurend aandacht voor vraagt. Daarnaast komt er meer preventie en toezicht om overlast en asociaal gedrag consequent aan te pakken en meer te handhaven op overtredingen.

Het collegeakkoord is te downloaden via de website www.nieuwegein.cda.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren