College wijzigt arbeidsvoorwaarden

De Wet dualisering gemeentebestuur, in werking getreden op 7 maart 2002, beoogt een duidelijker onderscheid te maken in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college. Dit veranderde onderscheid heeft gevolgen voor de gemeente als werkgever.

In een brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 19 december 2002, wordt ingegaan op de te wijzigen bepalingen in de arbeidsvoorwaarden, ten gevolge van de dualisering. Het gaat om de artikelen waarin de raad een rechtspositionele bevoegdheid had, zoals de toekenning tot een bijzondere ontslaguitkering, de deelname in het georganiseerd overleg, het toekennen van schadeloosstelling en het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

Deze bevoegdheden komen nu onder het college te vallen. Ook is een nieuw artikel opgenomen over de rechtspositie van de raadsgriffier en de op de griffie werkzame ambtenaren. Het college heeft nu besloten tot deze wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren