College vult tekort aan bij ‘Vreeswijk Vol Vaart’

Hierboven een videoverslag van de tweede dag ‘Vreeswijk Vol Vaart’ op 30 juli 2016

Het college van B&W van Nieuwegein vult het tekort aan dat de organisatie van het evenement ‘Vreeswijk Vol Vaart’ afgelopen zomer heeft opgelopen. Het betreft een bedrag van € 7.720,- wat kan worden gedekt vanuit de post ‘evenementenbeleid’ (boekjaar 2016). Eerder kreeg de organisatie al een subsidie van € 3.000,-

Het bovenstaande besluit is mede gebaseerd op de evaluaties die door organisatie en gemeente zijn uitgevoerd, en waarover een gesprek heeft plaatsgevonden tussen betrokken partijen. Daarbij is onder meer geconcludeerd dat de gekozen parkeeroplossing te ruim gedimensioneerd was. Belangrijkste reden hiervoor was dat het op voorhand nauwelijks mogelijk een goede inschatting te maken van het aantal bezoekers en auto’s. Er is daarom uitgegaan van een relatieve worst case, te meer omdat anders (ernstige) problemen hadden kunnen ontstaan met de verkeersafwikkeling in Nieuwegein-zuid en parkeeroverlast in de wijken rondom Vreeswijk. Voor de organisatie heeft dit onverwacht geleid tot een onredelijk hoge kostenpost.

Martin Monrooij, fractievoorzitter van de ChristenUnie: ‘Bij de behandeling van de najaarsnota in november vroeg de ChristenUnie aandacht voor het tekort en riep zij het college op in een motie om met de organisatie van dit evenement (Museumwerf Vreeswijk) te gaan praten omdat de kosten rondom het parkeren zo hoog waren opgelopen dat het totale evenement met een verlies kampte. De motie werd mede ingediend door GroenLinks, CDA, ieders Belang en de VSP. In de raad werd de motie ook breed gesteund.’

Het college: ‘Begin dit jaar is er een subsidie van €3.000 verstrekt. Daarnaast heeft de gemeente kosten gemaakt voor wegsleep- en verkeersmaatregelen en ondersteuning van de organisatie wat betreft het mobiliteitsplan (totaal ca. € 10.000). Tot slot bleek tijdens het evenement een (onverwacht) grote inzet van Stadstoezicht noodzakelijk. Het unieke, eenmalige karakter van dit grootschalige evenement vormt voor ons voldoende aanleiding om de organisatie tegemoet te komen. We willen er echter voor waken dat dit een precedent vormt voor andere evenementen.’

Monrooij: ‘Wij danken het college voor deze beslissing en feliciteren de Museumwerf met deze uiteindelijk succesvolle afsluiting van het prachtige evenement dat zij in juli georganiseerd hebben.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk