College voert “Huur op Maat” initiatief GROEP MEESE uit

Gisterenavond diende GROEP MEESE de “huur op maat” motie in. Deze motie behelst vooralsnog twee zaken:

-1- het college moet in samenwerking met de huurdersverenigingen en woningbouwcorporaties onderzoeken of een “huur op maat” experiment in Nieuwegein mogelijk is en

-2- voorts gaat het college tijdens de RIM-vergadering van september 2009 de voor- en nadelen hiervan terugkoppelen. Dan vindt de discussie plaats of een “huur op maat” experiment in Nieuwegein mogelijk is of niet.

Groep Meese is van mening:

– dat door huren op maat mogelijk doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd waardoor meer goedkope woningen voor de doelgroep vrijkomen;

– dat “huren op maat” consequenties kan hebben op een gedifferentieerd huuraanbod in wijken;

-dat er in diverse Nederlandse steden waaronder Amersfoort experimenten met huren op maat plaatsvinden waarvan te leren valt;

– dat de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Nieuwegein zeer lang is;

– dat door de kredietcrisis geplande sociale huurprojecten in Nederland onder druk komen te staan.

In bijna alle Nederlandse steden bestaat een wachtlijst voor huurwoningen. Het is bijna logisch dus dat die wachtlijst in Nieuwegein ook bestaat. Dit is een vaststaand gegeven. Er bestaat dan ook de noodzaak om alternatieven te zoeken en te vinden in een vastzittende woningmarkt. Sommige politici gooien oneliners de wereld in “dan moet je maar bouwen voor starters en senioren”, maar dat is nu niet reëel. Er wordt simpelweg NIET gebouwd. Oplossingsgericht denken en werken is hoognodig. Echter, gelet de huidige conjuctuur ligt het niet voor de hand dat er snel veel huurwoningen gebouwd gaan worden in onze gemeente.

Toch blijft het probleem aanwezig van de vastgeroeste woningmarkt in Nieuwegein. Groep Meese is van mening dat hier realistisch op lokaal niveau naar gekeken moet worden. Derhalve heb ik een motie ingediend, gesteund door PvdA-VSP-Groen Links-Leefbaar Nieuwegein en ONS waarin het college wordt verzocht om een onderzoek naar de haalbaarheid van een “huur op maat”-project in Nieuwegein.

Sommige politieke partijen gingen al inhoudelijk in op “huur op maat”; argumenten dat het niet sociaal zou uitpakken werden genoemd. Ze verwezen naar de landelijke overheid. Welnu, als men zo goed op de hoogte is van de landelijke politieke ontwikkelingen, zou men moeten weten dat per januari 2009 de vaste belastingaftrek voor chronisch zieken-gehandicapten-ouderen is verdwenen. Hierdoor krijgen mensen uit deze doelgroepen die het al zwaar te verduren hebben, al minder terug van de fiscus. Daar bovenop hebben ze een hoger verzamelinkomen doordat de aftrek niet meer bestaat, waardoor ze minder huurtoeslag krijgen.

Is dit nu sociaal? Groep Meese vindt van niet!

Met vriendelijke groet,

Uw Raadslid uit Galecop

Petra Meese

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: