College verklaart bezwaren Multiplan ongegrond

De gemeente Nieuwegein heeft vastgesteld dat Multiplan Ontwikkeling b.v. zonder bouwvergunning een gebouw aan de Ravenswade te Nieuwegein bouwt. Voor het bouwen zonder bouwvergunning is Multiplan Ontwikkeling b.v. daarom een dwangsom opgelegd. Tegen dit besluit heeft Multiplan Ontwikkeling b.v. bezwaar gemaakt.

De bezwaren zijn vooral gericht op de lange duur van behandeling van de bouwvergunningaanvraag, het feit dat het bouwplan past in het ontwerpbestemmingsplan en het grote belang van Multiplan Ontwikkeling b.v.. Het college heeft alle bezwaren ongegrond verklaard en blijft bij haar eerder genomen besluit voor het opleggen van de dwangsom. Bovendien heeft het college het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand afgewezen omdat het besluit als zodanig in stand blijft.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk