College van Burgemeester & Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Nieuwegein. Het is bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen in de zaken die de gemeenteraad aan het College heeft overgedragen. Het college werkt op basis van een collegeprogramma dat is ontstaan uit het onderhandelingsakkoord van de partijen die wethouders voor het college hebben geleverd.Elke dinsdag vergadert het college van B&W. De gemeentesecretaris is hierbij aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. De besluiten die genomen worden in deze vergaderingen en openbaar zijn, verschijnen wekelijks in B&W-belicht. Het college bestaat momenteel uit de burgemeester en vier wethouders met ieder een eigen portefeuille.Burgemeester Cor de Vos: Openbare orde en veiligheid; integrale veiligheid (samen met wethouder Van Everdingen); externe betrekkingen (zonder de regio).; informatisering en automatisering; mondiaal beleid; handhaving; bestuurlijke vernieuwing; kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; statistiek en onderzoek.Projectportefeuille: EDDIE, EDDIE staat voor: Excellente en Digitale Dienstverlening Intern en Extern. Doel van het project is de dienstverlening te optimaliseren met gebruikmaking van digitalisering. Subdoel is het terugdringen van regelgeving en bureaucratie.Wethouder Hennie van Randwijk (CDA): Economie, werk en inkomen; volksgezondheid; cultuur, musea en monumenten; personeel en organisatie. Projectwethouder: Lekboulevard-Hoogzandveld, structuurvisie.Wethouder Johan van Everdingen (VVD): Onderwijs en jeugdbeleid; beheer openbare ruimte; verkeer en milieu; integrale veiligheid (in duo met de burgemeester). Projectwethouder: Ontwikkelingsopgaven Nieuwegein-Zuid (Klooster, Vreeswijk Zuid en Nieuw Vreeswijk).Wethouder Carla Curvers (PvdA): Sport; ruimtelijke ordening; volkshuisvesting; bouw- en woning-toezicht; systematiek wijkgericht werken. Projectwethouder: WMO, woonzorgzone Jutphaas-Zuilenstein.Wethouder Bert Lubbinge (PvdA): Financiën en grondbedrijf; regiozaken (BRU–Lekstroom-gemeenten); communicatie, PR en stadspromotie. Projectwethouder: Binnenstad; Ontwikkelingsopgaven Nieuwegein-Noord (Muntplein/de Baten, Kruijderlaan e.o.; Galecopperzoom, Blokhoeve, hoogspanningsleiding).De burgemeester wordt (nog) niet gekozen, maar telkens voor een periode van zes jaar door de Koningin benoemd. Op grond van de gemeentewet is de burgemeester verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad voor het gemeentebeleid. De vier wethouders zijn geleverd namens de PvdA (twee wethouders), het CDA en de VVD op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2006.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: