College stemt in met verkeersrapport Liesbosch

Het college heeft ingestemd met het verkeersrapport dat is opgesteld om het ontwerpbestemmingsplan Liesbosch te actualiseren en verder in procedure te brengen.

Het rapport geeft aan dat de bouwmogelijkheden voor het bedrijventerrein Liesbosch ten opzichte van het huidige ontwerp enigszins beperkt dienen te worden. De ontsluiting van het bedrijventerrein maakt het niet mogelijk alle bouwplannen te realiseren zoals in 1998 gedacht. Het ontwerpbestemmingsplan wordt, voordat het verder in procedure wordt gebracht, hierop aangepast.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk