College stemt in met uitwerking studiegebied Noordstedeweg/Heren

In het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) is de hoek Noordstedeweg / Herenstraat vastgelegd als studiegebied met bebouwingssuggestie. Het gebied moet de overgang markeren van de binnenstad naar het naastgelegen gebied.

Inmiddels is onderzoek gedaan naar mogelijke ruimtelijke modellen voor het studiegebied. In de uitwerking is gestreefd naar behoud van bestaand groen door het creëren van een parkachtig milieu met relatief kleinschalige en individuele bebouwing. Op basis van deze uitwerking kan worden voldaan aan het programma van eisen voor herhuisvesting van het politiebureau Schakelstede en het advocaten- en notariskantoor Schakelstede 1-3. Van de mogelijke modellen heeft het college een voorkeur voor model 3, omdat deze het beste tegemoetkomt aan het parkachtige milieu en de mogelijkheid voor individuele ontwikkeling. Voordat het college een definitieve keuze maakt kunnen bewoners en belanghebbenden hun reactie geven op de uitwerkingsplannen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk