Katern

College stelt Omgevingsagenda voor aan gemeenteraad

Het college van b&w heeft de Omgevingsagenda vastgesteld, en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De Omgevingsagenda is een tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie van Nieuwegein, dé visie voor de hele fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In de agenda staan de belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Deze zijn samen met een Focusgroep, een soort kopgroep met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, tot stand gekomen. Om van een Omgevingsagenda te komen tot een Omgevingsvisie wil het college, na goedkeuring van de gemeenteraad, breed met de stad in gesprek.

Commissie en raad
De Omgevingsagenda wordt behandeld in de commissievergadering van ROM op 18 oktober en de raadsvergadering op 1 november. Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties kunnen meespreken in de commissie ROM als ze dit van tevoren melden bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl). Doel is om in het najaar van 2019 een Omgevingsvisie vast te stellen die richting geeft en ruimte biedt bij toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en die zo bijdraagt aan een gezond, duurzaam en veilig Nieuwegein.

Bestaand beleid versus nieuwe kansen
Beleidsthema’s die recent en samen met de stad zijn ontwikkeld staan niet ter discussie. In de Omgevingsvisie gaan veel bestaande uitgangspunten uit het huidige gemeentelijk beleid mee. Maar er zijn ook nieuwe kansen, opgaven en dilemma’s. Deze ontstaan doordat er meer wettelijke ruimte wordt geboden vanuit de Omgevinsgwet om zaken zelf te regelen (bijvoorbeeld op het gebied van geluid). Daarbij zijn er nieuwe trends en ontwikkelingen en door het in samenhang bekijken van het huidige beleid ontstaan eveneens kansen. Een overzichtelijke weergave van de belangrijkste bestaande en nieuwe kansen en opgaven is beschikbaar op deze website.

De Omgevingswet
Directe aanleiding voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie is de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur en mobiliteit, milieu, natuur, water, lucht, geluid, bodem en cultureel erfgoed. Het gaat kortom over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren