College sluit verzekering af voor aansprakelijkheid

Niet alleen collegeleden, maar ook leden van de raad en ambtenaren lopen risico als zij uit hoofde van hun functie een bestuursfunctie uitoefenen in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het ontstaan van een ´claim´-cultuur en de nog vers in het geheugen liggende rampen in Enschede en Volendam, de legionella-problematiek, et cetera, zijn er de oorzaak van dat vanuit de samenleving steeds vaker stemmen opgaan om bestuurders en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk te stellen voor schade die is ontstaan als gevolg van door hen gemaakte fouten.

Deze ontwikkelingen zijn voor VNG-verzekeringen en Centraal Beheer Achmea aanleiding geweest om een verzekering te ontwikkelen om het risico van ´bestuurdersaansprakelijkheid´ af te dekken. Het college heeft nu besloten een dergelijke verzekering (de zogeheten ´College Beschermingspolis´) af te sluiten voor het college, de raadsleden en de ambtenaren van de gemeente Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren